Specialfastigheter Sverige AB

Specialfastigheter Sverige AB avyttrar Ekeskolan och Birgittaskolan i Örebro

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 12:20 CET

Specialfastigheter Sverige AB avyttrar Ekeskolan och Birgittaskolan i Örebro

Specialfastigheter Sverige AB avyttrar fastigheterna Eriksberg 2 och Tofsmesen 1 i Örebro till Örebro kommun.

Ekeskolan, fastigheten Eriksberg 2, är belägen strax söder om centrala Örebro, cirka fem km från centrum, i bostadsområdet Adolfsberg. Fastigheten är uthyrd till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Totala uthyrbara arean uppgår till 7 247 kvm, varav 595 kvm utgörs av bostäder. Den totala tomtarealen uppgår till 141 845 kvm.

Birgittaskolan, fastigheten Tofsmesen 1, är belägen i den östra delen av Örebro, cirka en kilometer öster om Stadsbiblioteket och södra järnvägsstationen. Fastigheten är uthyrd till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt till Örebro kommun. Totala uthyrbara arean uppgår till 9 310 kvm. Den totala tomtarealen uppgår till 19 376 kvm.

-Försäljningen är ett led i att ytterligare renodla Specialfastigheters fastighetsbestånd med fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav, säger Specialfastigheters tf Vd Håkan Steinbüchel. Vi ser Örebro kommun som en mycket bra och långsiktig ägare till dessa fastigheter.

- Birgittaskolan och Ekeskolan är viktiga verksamheter för Örebro och det känns naturligt för kommunen att äga skolfastigheter. Birgittaskolan ligger dessutom i ett centralt område som inom de närmaste åren kommer omvandlas och bli en helt ny stadsdel i innerstaden, vilket gör det än mer angeläget för Örebro kommun att äga fastigheten, säger Björn Sundin, kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad i Örebro kommun.

Örebro kommun tillträder fastigheterna den 10 december 2013. Köpeskillingen för båda fastigheterna uppgår till 225 Mkr d v s ca 13 600 kr/kvm LOA. Savills har varit säljarens rådgivare.

För mer information kontakta:
Örebro Kommun
Kommunalråd Björn Sundin 0705-554151, bjorn.sundin@orebro.se

Specialfastigheter Sverige AB
Tf Vd Håkan Steinbüchel 073-094 94 30, hakan.steinbuchel@specialfastigheter.se
Fastighetschef Torbjörn Blücher 010-788 62 02, torbjorn.blucher@specialfastigheter.se


Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med höga säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenka staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till drygt 19 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med huvudkontor i Linköping.

Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se