OKG

Pressmeddelande: Åtgärder avklarade på Oskarshamn 1

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:17 CEST

Produktionen är åter i full drift på Oskarshamn 1 (O1) efter det senaste kortstoppet. Anläggningen togs från nät den 12 oktober och under stoppet har åtgärder utförts på den pådragsventil till turbin som var orsaken till driftavbrottet.

Efter ungefär en veckas stillestånd fasade O1 in på nät igår onsdag och producerar nu återigen vid full effekt. Åtgärder har utförts på turbinventilen utifrån den grundorsaksanalys som togs fram. Under kortstoppet har även ett antal andra underhållsåtgärder utförts som inte kan ske under drift och samtliga arbeten har gått bra.  

Oskarshamn 2 har inlett sin effektnedgång inför den årliga revisionsavställningen som påbörjas under helgen och vid Oskarshamn 3 pågår redan revisionsavställning.      

Ytterligare information lämnas av:

Håkan Ottosson    
Anläggningschef O1
Tel: 0491 – 78 76 44   

Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50