Uppsala studentkår

Pressmeddelande: Anders Malmberg välkomnas som ny prorektor

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 12:32 CET

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, utsåg i fredags Anders Malmberg till ny prorektor vid Uppsala universitet. Han kommer att arbeta tillsammans med den nya rektorn Eva Åkesson.

–        Prorektor har tidigare haft det övergripande ansvaret för grundutbildningen. Förutsatt att den ansvarsfördelningen kvarstår vill vi påpeka att som prorektor är det mycket viktigt att tydligt stå upp för vikten av ökade resurser till grundutbildningen, säger Karin Nordlund, Uppsala studentkårs ordförande. – Det behövs för att alla studenter inom alla vetenskapsområden ska få en högkvalitativ utbildning. Det är knappast en hemlighet att grundutbildningen under lång tid urholkats, säger Karin Nordlund.

–        Kvalitet, resurser och studentinflytande är nära sammanlänkat. Om studenter känner sig delaktiga och kan påverka sin utbildning, skapas också förutsättningar för kreativa miljöer som uppmuntrar till vidare studier och forskning inom universitetet. Vi hoppas och tror att Anders Malmberg precis som den avgående prorektorn Kerstin Sahlin ständigt kommer att bevaka och tillvarata studentinflytandet, säger Fatma Aksal, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår.

–        Vi välkomnar Anders Malmberg till sin nya post och hoppas att han fortsätter det genuina arbetet för en förbättrad grundutbildning som varit tydlig från Uppsala universitets sida de senaste åren, säger Lars Niska, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Uppsala studentkår. – Självklara delar i detta arbete är att ständigt lyfta vikten av internationalisering, jämställdhet och en breddad rekrytering, säger Lars Niska.

Anders Malmberg är professor i geografi med inriktning mot ekonomisk geografi och dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Han tillträder vid årsskiftet som prorektor vid Uppsala universitet.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Nordlund, ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01
Fatma Aksal, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02
Lars Niska, vice ordförande med studiesocialt ansvar, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 03 alt. 0761-09 80 03