Sveriges elevråd – SVEA

Pressmeddelande angående artikeln: ”Högre språk- och mattekrav ska ge gräddfil till högskolan” 21 feb 2007

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:39 CET

Ofullständigt…


…så sammanfattar Sveriges elevråd – SVEA morgonens debattartikel i Dagens Nyheter. Lars Lejonborg presenterar i artikeln en plan för att undvika gymnasieelevers taktikval av kurser.

Sveriges elevråd – SVEA välkomnar att frågan om taktikval lyfts på agendan, men tycker att metoderna som presenteras motverkar deras eget syfte.

- Genom regeringens förslag värderar man vissa ämnen högre än andra, historia och slöjd inte är lika viktigt som matematik. Bedömningen av vilka ämnen som är viktigast ska inte göras av regeringen utan av högskolor och universitet eller av arbetsmarknaden, säger Josephine Bladh Förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA.

Om syftet är att eleverna ska läsa mer matematik och språk bör man istället lägga in mer matematik och språk som kärnämnen. På så sätt uppnår man syftet utan att rangordna olika ämnen. Vi tror inte att samhället gynnas av att praktiska ämnen blir klassade som ”mindre fina”, genom den rangordning som regeringen främjar i och med deras förslag.

Om syftet är att motverka taktikval faller också Lars Lejonborgs förslag platt då det i själva verket främjar taktikval. Väljer en elev att läsa matematik, svenska och ett annat språk utöver engelska och sedan får 2,5 extra poäng kan eleven välja att ta ett lägre betyg i historia, geografi, samhällskunskap eller något annat ämne som saknar möjlighet till extra poäng och ändå gå ut med 20.0 i slutbetyg, alltså MVG i alla ämnen.

För att få eleverna att läsa matematikkurser på högre nivå måste högskolor och universitet bli bättre på att förmedla deras antagningskrav. Om Gymnasieeleverna vet att de måste läsa en viss kurs i matematik för att kunna plugga vidare kommer de att göra det.
För kommentar och information
Oscar Engedahl, Skolpolitisk talesperson
073 -422 05 04