Danderyds kommun

Pressmeddelande angående Mörbybadet

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 16:11 CET

Medley Täby AB, som driver flera andra bad i stockholmsområdet, har genom anbudsförfarande fått uppdraget att driva Mörby- och Vasabaden i Danderyd. En lång rad krav ställdes och Medley Täby AB var de som bäst uppfyllde kraven.

- Det är med glädje vi hälsar Medley Täby AB välkomna att driva verksamheten i baden från och med den 1 juli i år, säger Carina Erlandsson (m), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

- Medley Täby AB har också presenterat visioner för utveckling av servicen och badtjänsterna. Vi ser fram emot samarbetet och hoppas att de ska göra ett mycket bra bad ännu bättre för danderydsborna, säger Inger Strömbom (kd), vice ordförande.

För ytterligare information kontakta gärna:

Förvaltningschef Birgitta Jacobsson, 568 910 80

Carina Erlandsson, 0708-305 925

Inger Strömbom, 0732-00 00 49

Med vänlig hälsning
Informationsavdelningen
Danderyds kommun
Telefon 08-568 910 00
Fax 08 568 910 19