Hebi Health Care AB

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE GODKÄNNANDE AV EMISSIONSBESLUT

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:17 CET

Hebi Health Care AB (publ) har den 20 mars 2006 hållit extra bolagsstämma.

Vid den extra bolagsstämman beslutades om godkännande av styrelsens beslut om upptagande av ett konvertibelt förlagslån på sammanlagt högst 50 000 000 kronor. Beslutet var enhälligt.
Det konvertibla lånet riktas till aktieägare och konvertibelägare i Hebi Health Care AB samt till allmänheten. Teckningstiden är 6 - 28 april 2006. Lånets löptid är 5 år med 7% ränta. Bolaget kommer att lämna ett prospekt med en mer detaljerad beskrivning av ändamålet med emissionen. Prospekt har lämnats till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Stockholm den 21 mars 2006
Hebi Health Care AB (publ)
Styrelsen

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär