Centrum för Lättläst

Pressmeddelande Bonnier utbildning, Centrum för lättläst

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:17 CEST

Nu kan hela klassen läsa Kafka

Självklart ska ungdomar som har det lite svårare med läsningen få möjlighet att läsa klassiska verk! När Bonnier utbildning nu ger ut Känn på litteraturen – en guide genom 10 klassiker samarbetar man med LL-förlaget vid Centrum för lättläst.

- Vi vill visa hur du som har elever med lässvårigheter kan använda lättlästa klassiker, parallellt med originalet. Lättlästa böcker ersätter inte originaltexten, lättlästa böcker är för dem som annars inte hade läst alls, säger Laila Blidmo Enge, Bonnier utbildning och Laura Mendez, LL-förlaget.

I många klasser finns elever som har det lite svårare med läsningen, och lättlästa klassiker kan vara en inkörsport till läsning för dem. Det kan vara elever som är ovana vid läsning, som har invandrarbakgrund, en funktionsnedsättning eller helt enkelt är ointresserade av läsning. Känn på litteraturen innehåller heltäckande och flexibla handledningar till tio av våra mest populära klassiker och sju av dessa finns som lättlästa versioner med tillhörande handledningar. Lättlästa klassiker ger en unik möjlighet att diskutera samma berättelse med hela gruppen, både med vana och ovana läsare. Materialet rekommenderas för skolår 8–9, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Klassiker är berättelser som det är viktigt att alla får tillgång till. Att känna till vissa författare och romaner tillhör allmänbildningen och saknar man den kunskapen är det lätt att känna sig utanför i diskussioner kring böcker, filmer, teater med mera. Klassikerna är inte bara klassiker i kraft av berättelsen, det är också formen och språket som gjort dem älskade och lästa. Till varje lättläst bok finns förslag till utdrag ur originaltexten som läraren kan läsa högt.

De klassiker som ingår i serien är Mor gifter sig, Doktor Glas, Frankenstein, Kejsaren av Portugallien, Kallocain, Stolthet och fördom, Thérèse Raquin, Candide, Fröken Julie och Förvandlingen. Genom att arbeta med Känn på litteraturen och med Lätta klassiker och handledningar från LL-förlaget kan du som lärare arbeta med samma berättelse i hela klassen. Både för läsvana och läsovana elever.

 

För mer info läs vidare på

www.lattlast.se/lattaklassiker

www.bonnierutbildning.se

 

Kontakta gärna

Laila Blidmo Enge, förläggare, Bonnier utbildning tel 08- 6968594

Laura Mendez, förlagschef, LL-förlaget, Centrum för lättläst tel 08-720 99 86.

Camilla Batal, kommunikationschef, Centrum för lättläst tel 0733-849 288.