Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Pressmeddelande: De största svenska forskarpriserna utdelas 31 mars

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:45 CEST

Årets Göran Gustafssonpriser på vardera 4,6 milj kronor tilldelas:

Olle Häggström, 38 år, professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, i matematik för sina arbeten inom sannolikhetslära, i synnerhet perkolationsteori.

Måns Henningson, 42 år och docent i teoretisk partikelfysik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, i fysik för sin forskning om en ny klass av kvantteorier i sex rumtidsdimensioner.

Claes Gustafsson, 40 år, forskare vid inst. för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, får priset i kemi för sina studier av transkriptionsprocessen i mitokondrier.

Johan Ericson, 40 år och professor i utvecklingsbiologi vid inst. för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, i molekylärbiologi priset för sina studier av differentieringen hos neuronala stamceller .

Catharina Larsson, 45 år, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet, Stockholm, i medicin för sina studier av genetiska uppkomstmekanismer för tumörer i hormonproducerande organ.

De största svenska forskarpriserna utdelas 31 mars

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Förutom ett personligt pris på 100 000 kr får varje pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år. I år spänner de belönade områdena ämnen från atomers svängningar till bildandet av chockvågor och regleringen av stamceller i blodet.

Prisen delas ut av Kungl. Vetenskapsakademiens preses Jan Lindsten vid akademiens högtidssammankomst idag den 31 mars kl. 17.00 på Musikaliska akademien, Nybrokajen 11. De journalister eller fotografer som vill träffa pristagarna under dagen eller delta vid prisutdelningen, var vänlig kontakta Jonas Förare, se kontaktuppgifter nedan.

Göran Gustafssonprisen

Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen förvaltar ett kapital om drygt en miljard kronor. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.

Fördjupad presentation och bilder finns på:

http://www.kva.se/KVA_Root/swe/_news/detail.asp?NewsId=774

Jonas Förare, PhD
Vetenskapsredaktör, pressansvarig/ Science editor, Press officer
Kungl. Vetenskapsakademien/ The Royal Swedish Academy of Sciences
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
SWEDEN
Phone +46 8 673 95 44, fax +46 8 673 95 83, mobil 0703-27 72 00
e-post: jonas@kva.se
Internet: www.kva.se