Skolval 2014

Pressmeddelande: Entreprenörskap motiverar inte att man frångår ämnenas vetenskapliga bas!

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 17:52 CEST

Pressmeddelande från Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO

"Entreprenörskap motiverar inte att man frångår ämnenas vetenskapliga bas!"

På dagens Brännpunkt i SVD lägger Jan Björklund, Maud Olofsson och Lars Leijonborg som ministrar fram en rad förslag om hur entreprenörskap ska lyftas in utbildningsväsendet. Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO kan godta att företagande blir ett ämne, eller en utbildningsinriktning på gymnasiet, men inte att man tar bort ämnenas vetenskapliga bas i grundskolan och gymnasiet, genom att föra in entreprenörskap i dem.

- Gymnasiet ska förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv eller fortsatta studier. Om regeringen gör bedömningen, tillsammans med Skolverket och Högskolverket, att kunskaper i entreprenörskap och företagande är nödvändigt inom vissa yrkesinriktningar är det rimligt att utbildning i entreprenörskap också sker inom dessa gymnasieprogram, exempelvis genom att entreprenörskap införs som ett enskilt ämne, eller som en fast del inom vissa andra ämnen, säger Mikael Grenefalk, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO.

- När det gäller att "entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet" så är det däremot en felaktig utgångspunkt som hotar den vetenskapliga basen för de ämnen som elever läser i grundskolan och gymnasiet. Det är viktigt att all undervisning även på grundskola och gymnasiet ska utgå från vetenskaplig grund, och att den kunskap som förmedlas har sin bas i hur ämnet är uppbyggt och senare förmedlas på högskola och universitet. Då ska inte entreprenörskap läggas in där det inte hör hemma, fortsätter Mikael Grenefalk.

Från Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO är man också kritiska till att ministrarna lyfter ut enskilda färdigheter ur ett ämne, för att sedan försöka få in dem i samtliga ämnen. SECO har flera gånger tagit upp att dagens styrdokument har en för komplex konstruktion, där en mångfald av mål ställs mot varandra. På många sätt minskar det tydligheten och utkrävbarheten för eleven, som får svårt att utkräva vissa kunskaper och färdigheter utifrån kursplanerna, när dessa samtidigt ska ställas mot en komplex samling av fristående egenskaper som på ett oklart sätt ska befrämjas.

- Kunskap är mer än bara fakta. Inte minst färdigheter är viktiga. Men då måste också de färdigheter som lärs ut, precis som de fakta som förmedlas, utgå från ämnena. När du läser historia och matematik, ska du lära dig att analysera historia och att förstå matematik. Om du då ska komplettera det med allmänna egenskaper, som inte är specifika för ämnet utan allmänna, som att "ta initiativ eller omsätta idéer till handling" som ministrarna skriver, så måste det vara motiverat utifrån ämnet, avslutar Mikael Grenefalk.

Vid frågor, vänligen kontakta

Mikael Grenefalk, ordförande Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO

Mob: 0709 65 55 37

E-post: mikael.grenefalk@sverigeselevrad.se