Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande från Arbetsförmedlingen i Västerbottens län om arbetsmarknadsläget i länet som det gestaltade sig i september 2010.

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 10:01 CEST

I de medsända bilagorna finns pressmeddelandet samt bilder som visar arbetsmarknadsläget i Västerbottens län och riket. För mer och detaljerad information och statistik om läget i Västerbottens län och länets kommuner, läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida på www.arbetsformedlingen.se under Statistikavsnittet eller länka in direkt på http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Med bästa hälsningar,
Lars Pousette
Informations-och pressansvarig i Västerbottens län
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
90109 UMEÅ | Besök: Nygatan 25
Telefon: 010-486 8745 | Fax: 090-15 15 04
E-post: lars.pousette@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se