Bactiguard AB

Pressmeddelande från Bactiguard

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 18:20 CET

Bactiguard har fått kreditbeslut på utökad rörelsekredit från 30 till 60 miljoner kronor, vilket skapar buffertlikviditet för bolagets fortsatta utveckling med expansion av BIP-portföljen (Bactiguard Infection Prevention Product Portfolio) i de över 30 marknader där produkterna finns representerade. Den utökade rörelsekrediten garanteras av bolagets ägare och förutsätter godkännande från innehavarna av bolagets obligationslån. Kallelse till obligationsinnehavarna för beslut om detta kommer att skickas ut idag.

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellanöstern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft- och blodvägar.