Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen

Pressmeddelande från det informella ministermötet med arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar i Jönköping

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 18:27 CEST


Pressmeddelande från det svenska ordförandeskapet i samarbete med ordförandeskapstrion (Frankrike och Tjeckien) och det kommande spanska ordförandeskapet.
Vid det informella mötet med EU:s arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar i Jönköping, som anordnades av det svenska ordförandeskapet i EU, betonade ministrarna att det krävs fortsatta insatser för att mildra effekterna av den pågående krisen och samtidigt fortsätta att sträva efter att möta Europas långsiktiga utmaningar. I detta sammanhang uttryckte det svenska ordförandeskapet dess intention att förbereda ett bidrag från EPSCO-rådet (rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) till diskussionen om uppföljningen av Lissabonstrategin.

Ministrarna diskuterade hur en aktiv arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitik kan mildra den finansiella och ekonomiska krisens effekter på sysselsättningen. De underströk också att Europa kan komma ur den pågående krisen strukturellt starkare genom implementering av effektiva reformer.

Ministrarna var överens om att en av medlemsstaternas främsta prioriteringar måste vara att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Att nyttja arbetskraftens fulla potential är en förutsättning för Europas välstånd och för dess medborgares välfärd och välbefinnande. I detta sammanhang betonades insatser för att göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Det rådde också bred enighet om att deltagande på arbetsmarknaden kan ökas genom att använda verktyg som till exempel de gemensamma principerna om "flexicurity", strategier för "active inclusion" och genom att förbereda för framtidens arbeten och kunskaper, däribland genom strategier för livslångt lärande. Man uppmärksammade särskilt vikten av ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer.

Ministrarna välkomnade den gemensamma strategin som fastställdes i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa och det arbete som utfördes under Frankrikes och Tjeckiens ordförandeskap. Ministrarna uppmärksammade dock att cirka en tredjedel av EU:s befolkning i arbetsför ålder stod utanför arbetsmarknaden när den rådande krisen började. Ministrarna betonade därför att det är nödvändigt med en aktiv arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitik för att undvika att den stigande arbetslösheten leder till ökat utanförskap från arbetsmarknaden.

Karolin A Johansson
Pressekreterare hos
arbetsmarknadsminister
Sven Otto Littorin
+ 46 8 405 22 11
+46 76 116 97 59

Mychèle Östman
Pressekreterare hos
socialförsäkringsminister
Cristina Husmark Pehrsson
+46 8 405 10 00
+46 70 771 16 34