PA Resources AB

PRESSMEDDELANDE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PA RESOURCES AB

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:09 CEST

Vid extra bolagsstämman i PA Resources AB den 17 oktober 2005 beslutade stämman att utge totalt 1 700 000 optionsrätter med rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 juli 2006 - 31 oktober 2008 till en lösenkurs av SEK 110:85. Vid full teckning kommer utspädningseffekten att uppgå till 3,8 %. Fördelningen av optionsrätter beslutades till 600 000 till styrelsen och 1 100 000 till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen.

Stämman beslutade vidare att genomföra en split av aktiens nominella belopp från 1,50 SEK till 0,50 SEK innebärande att antalet aktier i bolaget kommer att öka från 42 704 668 till 128 114 004. Datum för genomförande av spliten kommer att meddelas senare.


Stockholm 18 Oktober 2005
PA Resources AB (publ)
Ulrik Jansson, President&CEO


For ytterligere informasjon vennlig ta kontakt med:
Ulrik Jansson, President&CEO
Tel: +46 8 21 83 82
E-mail: pa.resources@telia.com

eller Ole Wiborg, CFO Tel: +47 24134113
PA Resources AB
www.paresources.se

PA Resources är ett svenskt bolag som inriktat sin verksamhet på naturresursområdet inom olja/gas och mineraler. Koncernen har under senaste åren genomgått en omfattande omstrukturering där mineralverksamheten avskiljts som ett eget börsbolag och artfrämmande verksamheter avyttrats