Rekryteringsmyndigheten

Pressmeddelande från Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Pliktverket: Gemensam satsning på jämställdhet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:09 CEST

Kunskapen om jämställdhet har generellt varit låg på de försvarsnära myndigheterna. Men nu ska Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Pliktverket gemensamt satsa på jämställdhet och minska risken för diskriminering.
Kunskapen om jämställdhet har generellt varit låg på de försvarsnära myndigheterna. Men nu ska Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Pliktverket gemensamt satsa på jämställdhet och minska risken för diskriminering.

Alla tre myndigheter har redan ett pågående mångfalds- och jämställdhetsarbete. Men nu ska de tre myndigheterna intensifiera samarbetet för att öka kunskaperna om de här frågorna. Samarbetet om jämställdhet och mångfald drivs sedan ett år av ett samverkansråd med representanter från Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Pliktverket.

Arbetet i rådet tar sin utgångspunkt i att arbetet för jämställdhet och mot diskriminering är en organisatorisk och strukturell fråga. Dessutom har man kommit fram till att kunskapen om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor generellt är varierande inom myndigheterna, vilket kan ha lett till att dessa frågor har nedprioriterats i förhållande till annan verksamhet.

Myndigheterna står nu inför en utmaning att samarbeta om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Det innebär att alla som kommer i kontakt med myndigheterna får samma budskap: Totalförsvaret ska vara jämställt och inte diskriminera.

Nu ska alla medarbetare på myndigheterna ha en samsyn och samarbeta för att bemöta alla individer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religiös uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder på samma sätt.

Strategidokumentet för mångfald mot diskriminering lämnas över till regeringen i dag fredag den 28 april. Se bilaga.Kontaktpersoner
Försvarsmakten: Charlotte Isaksson, Försvarsmaktens jämställdhetsansvarige. För intervju kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning, 08-788 77 77

Försvarshögskolan: Anneli Lindstedt, informationschef, mobil: 070-251 97 20

Pliktverket: Björn Körlof, generaldirektör. För intervju kontakta pressansvarig Ulrika Häggroth telefon: 0771-24 40 00 eller mobil: 070-601 88 83