Folkpartiet

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet: Välkommet historiskt beslut om skärpt finanstillsyn idag

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:42 CEST

Idag fattade Europaparlamentet beslut om ett nytt europeiskt system för finanstillsyn och inrättar tre nya EU-myndigheter. Beslutet välkomnas särskilt av Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP), ledamot i Europaparlamentets ekonomiska utskott samt i det särskilda utskottet för finanskrisen.

- Beslutet ligger helt i linje med det jag drivit. Tillsynspaketet vi röstade om idag innebär ett stärkt europeiskt ramverk som kommer att hjälpa att upptäcka och därmed skydda Europa från framtida finanskrascher. Det ger EU muskler att agera när banker som verkar i flera EU-länder får problem, säger Olle Schmidt.

Europaparlamentet och rådet har beslutat att från och med 1 januari 2011 kommer tre nya tillsynsmyndigheter att inrättas: en för banksektorn, en för värdepapperssektorn och en för försäkrings- och pensionssektorn. Myndigheterna ska stärka kontrollen av gränsöverskridande banker, försäkringsbolag och finansbolag. Myndigheterna ska arbeta för en mer enhetlig tillämpning av gemensamma regler. Ett fjärde organ ska spåra och varna för risker som byggs upp inom EU:s ekonomi, ESRB: en europeisk systemrisknämnd ska övervaka risker som byggs upp i EU:s ekonomi.

Europaparlamentet har i förhandlingarna exempelvis fått igenom att myndigheterna kan kontrollera nationella tillsynsmyndigheter, kan genomföra utredningar om kränkningar mot EU-regler, medla i dispyter mellan nationella myndigheter och fatta bindande beslut. Myndigheterna kommer att övervaka finansiella produkter, utvärdera deras marknadspåverkan och i "extrema" fall förbjuda produkter. Det är fortsatt medlemsstaterna i rådet som har möjlighet att förklara en krissituation. Men ESRB kommer att ha olika möjligheter till sitt förfogande för att flagga för kriser som är under uppsegling.

- Europaparlamentet har tillsammans med rådet här återigen visat att EU har en viktig roll att spela för att säkerställa stabilitet och för att agera tidigt för att upptäcka och förhindra en ny finanskris. Att inrätta de nya EU-myndigheterna är ett historiskt beslut, avslutar Olle Schmidt.

För mer information, kontakta oss gärna:
Olle Schmidt 0705-341064
Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig +32 476 767 542
Susanne Lindahl, presskontakt Stockholm 08-410 242 63