Getinge AB

Pressmeddelande från Getinge AB samt inbjudan till telefonkonferens

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 08:39 CEST

Getinge AB?s resultat före skatt för det tredje kvartalet 2004 bedöms uppgå till cirka
190 Mkr (jfr 216 Mkr för tredje kvartalet 2003), vilket förväntas avvika från
marknadens förväntningar. Resultatet före skatt för det tredje kvartalet föregående år
utvecklades mycket starkt och representerade en ökning med 48% mot år 2002.

Getinges verksamhet som till största delen utgörs av försäljning av medicintekniska kapitalvaror präglas av stora variationer mellan kvartalen och av säsongsmässiga svängningar, med en tydlig tyngdpunkt på det fjärde kalenderkvartalet. År 2003 utgjorde ett undantag från denna normala säsongsvariation, då årets tre första kvartal utvecklades starkt, medan det fjärde kvartalet var svagare.

Resultatutvecklingen för år 2004 förväntas innebära en återgång till det mer normala säsongsförloppet, där en mycket betydande del av vinsten kommer att genereras under årets fjärde kvartal.

Utsikter för helåret 2004

Med rådande marknadsläge gör Getinge en fortsatt positiv bedömning av utsikterna för året och räknar med att resultattillväxten före skatt kommer att uppgå till cirka 20%.

Getinge den 11 oktober 2004

Johan Malmquist, VD och Koncernchef

Telefonkonferens äger rum idag kl 10.00 svensk tid. För att deltaga, ring:
inom Sverige +46 (0) 8 505 20 114, lösen: Getinge
utanför Sverige + 44 (0) 20 7162 0188, lösen: Getinge

GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier.
Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK på en årlig basis och har 6 600 anställda.