Högskolan på Gotland

Pressmeddelande från Gotlands studentkår Rindi och Högskolan på Gotland

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 17:22 CET

Gotlands studentkår Rindi kommer stå som värd för Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktigemöte tillsammans Studentkåren Rindis samarbetspartners; Gotlands kommun, Högskolan på Gotland och Länsstyrelsen på Gotland. Arrangemanget som samlar 500 kåraktiva studenter från Luleå i norr till Lund i söder kommer att gå av stapeln den 19-22 april 2007. Arrangemanget blir det första med extern kund för kongresshallen Wisby strand Evert och Congress.

Gotlands studentkår Rindi, Högskolan på Gotland och Gotlands kommun delar samarbetsprojektet Sturek GO07. Projektets mål är att göra Gotland till en attraktivare studentkommun, öka kunskapen om och övergången till högre studier på Gotland samt att bli utnämnd till årets studentkommun 2007/08 av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Genom gemensamma insatser kan vi förbättra situationen för de studenter som idag studerar på Gotland och därmed på sikt locka till oss nya studenter till Högskolan och nya och fler invånare till Gotlands kommun.

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor, sextioåtta medlemskårer ingår idag med sammanlagt cirka 310 000 studenter. Uppgiften är att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. SFS fullmäktige är det högsta beslutande organet i organisationen, och på mötet beslutar medlemskårerna om verksamhetsplan för kommande år, vision för studentrörelsen i Sverige och väljer nya studentföreträdare som jobbar för alla studenters bästa.

- ” Vi hoppas att den gotländska miljön ska inspirera studentkårerna i arbetet med att föra studentrörelsen framåt. Vi vill parallellt med mötet erbjuda de deltagande på en upplevelse av Gotland i form av gotländska företag och produkter. Vi hoppas också att vi kan locka till oss nyfikna gotlänningar som vill titta på kongresshallen och lyssna på en utbildningspolitisk debatt, säger Elisabeth Arbin, projektledare Sturek Go 07

- Det är roligt att vi som är en ganska lite studentkår får äran att stå som värd för ett så stort arrangemang. Det finns en gemensam framtidstro och en vilja att visa att studenterna är viktiga för Gotland. Det känns tryggt att Gotlands studentkår Rindi har stöd av Gotlands kommun, Länsstyrelsen och högskolan i detta, vilket är en klar fördel både för arrangemanget och för vår gemensamma strävan att bli årets studentkommun 2007, säger Malin Ahlén ordförande för Gotlands studentkår Rindi.

- Att SFS fullmäktige hålls på Gotland är verkligen en rolig utmaning, och en chans för oss alla att visa att även en mindre studieort har stora fördelar. Vi blir allt bättre på att samarbeta med andra gotländska aktörer, och det kommer att märkas i april! säger Leif Borgert, rektor Högskolan på Gotland.

Frågor besvaras av Malin Ahlén, ordförande för Gotlands studentkår Rindi: 0498-299905
eller Elisabeth Arbin, projektledare Sturek GO 07: 0709-890321

Läs mer på www.hgo.se/sturek