Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE från Högskolan Dalarna: Michail Tonkonogi - ny professor i idrottsfysiologi

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:46 CEST

Michail Tonkonogi har befordrats till professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna. Tyngdpunkten i Michail Tonkonogis forskning ligger på frågeställningar om effekter av fysiskt arbete/träning, på reglering av energiproduktion i muskler. Han kom till Högskolan Dalarna 2005, då närmast från GIH och KI, där han disputerade 2000.

Han har fått pris för framstående idrottsforskning i Sverige där man i motiveringen säger att han har visat en osedvanligt djup analytisk förmåga att angripa centrala problem inom idrotten, som t ex muskulär uthållighet, något som är helt avgörande för många idrotter.

Styrketräning i yngre åldrar - här har Michail Tonkonogi brutit ny mark genom att skapa förståelse för barns och ungdomars hälsa och fysisk utveckling. Han fick uppdrag av Riksidrottsförbundet att utarbeta nya rekommendationer för styrketräning av barn och ungdomar.

Idrott har alltid varit ett stort intresse för Michail Tonkonogi. Han är själv idrottare och visste tidigt att han ville gå djupare i frågeställningar som rör idrott. Idrottsvetenskap är ett ungt ämne, vilket gör att folk som ville forska om frågeställningar inom idrott, har haft hemvisst i andra ämnen som t ex pedagogik, sociologi medicinsk vetenskap.

-Det finns fysiologi och biokemi och det finns idrott. När jag en gång valde att forska tänkte jag använda idrotten som instrument för att studera extrema situationer, resonerar Michail Tonkonogi.

Michail Tonkonogi har varit med om att bygga upp en mycket efterfrågad verksamhet vid LIVI - Högskolan Dalarnas Idtrottsvetenskapliga Institut. Här möts idrotten och forskningen på samma arena. Det är verkligen ett vinna-vinna-koncept, där elitidrottare, tränare och forskare får ut mycket av varandra i den dagliga kontakten. En anledning till framgången är just den täta kommunikationen mellan idrottsutövare och forskare. Michail Tonkonogi är även delaktig i den innovativa verksamheten Dala Sports Academy, som är en utvecklingsmiljö för näringsliv, idrott och forskning och ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Borlänge och Falu kommuner.

-Samtidigt som vi löser tillämpade problem som idrotten har, "ska man träna si eller så", så får vi möjlighet att studera mekanismer i människokroppen. På det här sättet får man dubbla fördelar. Varje studie har både en tillämpad frågeställning och en basal på cellnivå, berättar Michail Tonkonogi.

Ring gärna Michail Tonkonogi, telefon 023-77 80 71 eller 070-820 64 35, e-post mtn@du.se
eller Helena Bellardini, verksamhetsledare LIVI, telefon 023-77 80 73 eller 070-610 80 73.

Annette Skogsjö
Pressansvarig och redaktör
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 81 60
Mobile 070-510 81 60
e-post: ask@du.se
www.du.se