Rikspolisstyrelsen

Pressmeddelande från Polismyndigheten i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 10:53 CET

Åklagare Pär G Lindell vid Riksenheten för polismål i Umeå meddelar att utredningen kring bombotet mot NSD fortsätter. Analysen av innehållet i de beslagtagna datorerna fortgår och tidigast under början av nästa vecka beräknar åklagaren kunna lämna ytterligare kommentarer om utredningsläget.

* * * * * * * * * * *

Vänliga hälsningar

Anna-Lena Hesse

Informatör Polismyndigheten i Norrbotten

Box 50135, 973 24 Luleå
Tel: 010-568 35 31
E-post: anna-lena.hesse@polisen.se