Sametinget - Sámediggi

Pressmeddelande från projektet "Samisk scenkonst i ett samnordiskt perspektiv"

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 10:55 CEST

Projektet Samisk scenkonst har den 23 april 2013 haft sitt första möte i Tromsö. Projektledaren Elisabeth Heilmann Blind anser det glädjande att Sametinget tar ett initiativ där man tar ansvar för samisk scenkonst. Hon ser fram emot arbetet som projektledare.

Referensgruppen består av Ola Stinnerbom, Simon Marainen, Stein Björn, Bernt Morten Bongo och Maxida Märak. De har som uppgift att bland annat diskutera:

•  Vad innefattar begreppet samisk scenkonst? 

•  Hur ska den samiskspråkiga scenkonsten nå ut till en icke samisktalande publik?

•  Vad är den samiska scenkonsten i mötet med andra?

•  Hur integrerar vi andra urfolk i relation till samisk scenkonst?

Referensgruppens arbete ska skapa ett underlag för seminariet om scenkonst som planeras till augusti 2013. Tanken var att seminariet skulle hållas i juni, men olika orsaker har bidragit till att projektet kom igång sent. Därför har referensgruppen beslutat att seminariet flyttas till augusti.

- Vad är egentligen samisk teater? För mig måste formen för samisk scenkonst spegla det samiska samhället, iakttagen inifrån kärnan av samiskt leverne utifrån ett samisk perspektiv. Jag välkomnar samverkan mellan alla former av samisk scenkonst som tillsammans vill stärka den idag sårbara samiska kulturen, säger Ola Stinnerbom.

Referensgruppens arbete ska vara underlag för scenkonstseminariet men även en del av rapporten som ska bilda underlag för hur medel till samisk scenkonst ska användas i framtiden.

Mer information
Kontakta Sametingets projektledare för samisk scenkonst Elisabeth Heilmann Blind, tel. +46-72-700 87 17


Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.