scan coin

Pressmeddelande från Push Development

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 09:00 CET

* Push Development gör reavinst om 1 272 000 kr vid avyttring av 2 miljoner aktier i Tricorona Mineral AB.
* Push Development har förvärvat konvertibler i Tricorona Mineral AB för 2 736 000 kr.

Push Development har avyttrat 2 miljoner aktier i Tricorona Mineral AB (publ). Försäljningen innebär en reavinst om 1 272 000 kr. Reavinsten kommer att resultatföras under 2 kv. 2003/2004.

Push Development har förvärvat konvertibler i Tricorona Mineral AB för 2 736 000 kr. Konvertiblerna löper med 7 procents ränta. Dessa kan senast den siste juni 2007 konverteras till 912 000 nya aktier i Tricorona Mineral AB.

Push Developments försäljning möjliggör ökat fokus på bolagets satsning på Systematiska Fonder AB, där Push har förvärvat 60 %.

Frågor besvaras av Carl-Johan Kjellander 070-796 14 38. Se även www.pushdevelopment.com och www.systematiska.se.

Stockholm den 3 december 2003
Push Development AB (publ)