scan coin

PRESSMEDDELANDE FRÅN PUSH DEVELOPMENT AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 11:05 CET

· Systematiska Fonders fond AMDT hedge uppnådde under oktober månad en positiv avkastning på 1,5 % efter avgifter. Fonden hade under oktober ett nettoinflöde av kapital och förvaltade 1 november 54 MSEK.

Systematiska Fonder är ett helägt dotterbolag till Push Development AB (publ), noterat på NGM Equity. Fonden AMDT hedge är öppen för både fysiska och juridiska personer. Fonden står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information finns på www.systematiska.se och www.pushdevelopment.com.

Frågor besvaras av Systematiska Fonders VD Christer Andersson 0735-11 30 05 och Push Developments VD Carl-Johan Kjellander 070-796 14 38.

Lund den 2 november 2006
Push Development AB (publ)