Riksdagen

Pressmeddelande från riksdagens EU-nämnd

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 08:28 CEST

EU-nämnden fredagen den 16 juli

Handlingsprogram för rättsliga och inrikes frågor
Landsbygdsutvecklingsstöd 2007-2013
Bevarande av ålbestånden
EU-nämnden sammanträder fredagen den 16 juli klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska regeringen samråda med EU-nämnden inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 19 juli. Rådsmötet är i huvudsak ägnat åt att diskutera innehållet i ett nytt flerårigt handlingsprogram för de rättsliga och inrikes frågorna. Programmet ska ta vid efter det så kallade Tammerforsprogrammet som legat till grund för arbetet sedan 1999. Statssekreterare Charlotte Svensson från utrikesdepartementet och departementsrådet Mikael Tollerz från justitiedepartementet samråder med nämnden om arbetsprogrammet. Kommissionen väntas vid ministerrådsmötet även presentera meddelanden om bland annat återvändande av avvisade och utvisade personer och om informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter.

Inför jordbruks- och fiskerådet den 19 juli samråder departementsrådet Christer Wretborn för regeringens räkning med EU-nämnden. Vid rådsmötet ska bland annat en offentlig debatt hållas om stödet till landsbygdsutvecklingen under nästa långtidsbudget. Rådet ska också ta ställning till godkännandet av en genmodifierad majs som livsmedel och anta slutsatser om förvaltningen av ålbestånden och om regelverket för fiskeavtal med tredjeland. Under lunchen ska jordbruksministrarna diskutera WTO-förhandlingarna om frihandel med jordbruksprodukter.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16