Saco

Pressmeddelande från SACO Studentråd

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 08:44 CET

Eva Westerberg, 25, valdes enhälligt till ny ordförande för SACO Studentråd från 1 januari 2007 när studentrådet höll kongress under veckoslutet. Eva är uppvuxen i Söderhamn och bor idag i Uppsala. Hon har lång erfarenhet från studentverksamhet inom bland annat SACO studentråd och SACO-förbundet DIK. Under kongressen valdes även en helt ny styrelse för SACO Studentråd.

SACO Studentråds kongress beslöt att fokus för 2007 ska ligga på övergången mellan studier och arbetsmarknad. Alltför många studenter har idag problem med att hitta arbete efter studierna.

- Både samhället och individen förlorar på att nyexaminerade studenter går utan arbete, säger Eva Westerberg, nyvald ordförande för SACO Studentråd. Högskolorna måste ta ett större ansvar för att redan under utbildningen skapa kontaktvägar mellan studenter och framtida arbetsgivare, till exempel genom mer praktik.

Kongressen beslutade också att SACO Studentråd under kommande år ska arbeta med att granska hur högskolorna marknadsför sina utbildningar.

- Högskolorna får inte komma med falsk information om lysande framtidsutsikter, säger Eva Westerberg. När studenter väljer utbildning ska alla korten ligga på bordet.

För ytterligare kommentarer, kontakta SACO Studentråds tillträdande ordförande Eva Westerberg, 070-213 81 91 eller avgående ordförande David Svenn, 070- 557 19 84.

Listan på den nyvalda styrelsen finns på www.student.saco.se

Bild på Eva Westerberg finns på http://www.saco.se/templates/saco/img_archive.asp?id=1939