Sametinget - Sámediggi

Pressmeddelande från Sametingets kulturråd

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 01:12 CEST

Sametingets kulturråd har under sitt sammanträde den 14-15 juni i Östersund beviljat 765 000 kronor i bidrag till kulturprojekt. Av inkomna projektansökningar var det många som höll en hög kvalitet och som bidrar till utvecklingen av samisk kultur. Något som helt och hållet följer Sametingets intentioner.

Följande ansökningar har beviljats kulturmedel:

  • Vuxenskolan, Samiska veckan i Vilhelmina                                                       
  • Fjällglim EF, Sång och danslekar på syd, lule- och nordsamiska                 
  • Gaaltije-Sydsamiskt kulturcentrum, Baakoste baakose                                  
  • Pessinki sameförening, Geasselávvu 2011                                                       
  • Paul Anders Simma, Frozen Tundra                                                                  
  • Kompani Nomad, On location                                                                            
  • Lopme Naestie, Sydsamecupen i fotboll                                                          
  • Lars J Walkeapää, Tryck av boken Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningsleder och bosättningar i Troms fylke                                                                           
  • Lars-Henrik Blind, Luoðit láguin juoigemlávdái                                            

Kulturrådet och Sametingets styrelse har återupptagit samarbetet. Vi har bland annat kommit överens om att förslaget till Kulturpolitiskt handlingsprogram ska ut på remiss till berörda institutioner, organisationer och föreningar.

Kulturrådet har också beslutat att återuppväcka frågor gällande biblioteksverksamheten och Sametingets representation i styrelsen för Giron Sámi Teáhter.

Kontaktperson:

Karin Mannela, ­+47 47 348 736

Ordförande för Sametingets kulturråd

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter. Sametinget har en styrelse som leds av en styrelseordförande. Plenum träffas till plenum tre gånger per år. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av en kanslichef.