Båstads kommun

Pressmeddelande från Skåne Nordväst 20 juni -12

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:50 CEST

Med varumärket Familjen Helsingborg ska regionen i framtiden upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Mänskligt, kreativt, gemensamt och välkomnande är honnörsbegrepp i den nya satsningen.

– En gemensam och tydlig avsändare stärker både de enskilda kommunerna och Nordvästskåne. Regionen blir konkurrenskraftigare när vi kan erbjuda mer under ett varumärke. Vi hoppas att familjekonceptet både har en varm och en tydlig utstrålning, säger Birgitta Jönsson (S) styrelseledamot i Skåne Nordväst, samt ordförande i Svalövs kommun.

Det är en familj med valfrihet som presenterade sig vid ett pressmöte i Ängelholm onsdagen 20 juni. Frivillighet och nytta ska vara vägledande. Med andra ord kan en kommun i samarbetet välja att marknadsföra sig på egen hand, eller använda Familjen Helsingborg.

– Familjen Helsingborg är ett destinationsvarumärke som sticker ut och som ska användas för att stärka både den enskilda kommunens och regionens attraktionskraft. Målet är fler besökare, fler etableringar och ökad inflyttning", säger Peter Danielsson (M) styrelseordförande i Skåne Nordväst och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Skåne Nordväst har tagit hjälp av Pyramid Communication för att ta fram det nya konceptet. Målet är att skapa en mer attraktiv avsändare för att mer framgångsrikt kunna hävda regionen. Nordvästskåne har goda boendemiljöer, attraktivt företagsklimat, storslagen natur och en mängd besöksattraktioner. Men det gäller att slå igenom kraftfullt. Nio av de tio samarbetskommunerna som ingår i Skåne Nordväst har slutit upp bakom familjenamnet och konceptet.

– Familjen som metafor tror jag är ett utmärkt sätt att skapa och utveckla relationer för en positiv upplevelse av varumärket. Fokus på Helsingborg är naturligt eftersom Helsingborg utan tvekan är det starkaste varumärket i regionen, säger Frans Melin, varumärkesforskare vid Lunds universitet och medförfattare till boken ”Varumärken i offentlig tjänst”.

Landskrona har tills vidare valt att inte delta i varumärkesfamiljen.

Mer information

Peter Danielsson (M) styrelseordförande Skåne Nordväst samt kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg: 073-231 12 96   Birgitta Jönsson (S) styrelseledamot i Skåne Nordväst, samt kommunstyrelsens ordförande i Svalöv: 0709-47 50 18   Micco Grönholm, Pyramid Communication: 0730-86 68 16   Frans Melin, Lunds universitet: 046-12 74 87