Skandia

Pressmeddelande från Skandias styrelse

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 08:54 CEST

Skandias styrelse har vid ett sammanträde under måndagen erhållit underhandsinformation från den särskilda utredningsgrupp som leds av advokat Otto Rydbeck och auktoriserade revisorn Göran Tidström.

Denna information, som rör kostnader för bostadslägenheter, ger skäl att överväga rättsliga åtgärder från Skandias sida riktade mot ett begränsat antal tidigare ledande befattningshavare. Ingen av dessa arbetar längre i Skandia. Styrelsen beslutade också att vidta åtgärder för betalningssäkring.

Styrelsen har beslutat att ge advokat Otto Rydbeck i uppdrag att pröva vilka rättsliga och övriga åtgärder som bör vidtas.

Styrelsens ordförande Bengt Braun säger

- De uppgifter vi har fått är allvarliga. Det bör framhållas att de nu aktuella uppgifterna inte har någon finansiell inverkan på Skandias ställning eller på Skandias eller Skandia Livs kunder.

Som tidigare meddelats kommer den särskilda utredningsgruppens rapport att offentliggöras när den är slutförd.

En presskonferens med Skandias styrelseordförande Bengt Braun och advokaten Otto Rydbeck äger rum idag kl 09.00 på Skandia, Sveavägen 44 Stockholm.

Eventuella frågor:
Gunilla Svensson, pressekreterare, tel 08-788 42 97
Bengt Braun, styrelseordförande i Skandia, tel 08-788 25 00
Odd Eiken, vVD Strategi & Kommunikation, tel 08-788 25 00