Skandia

Pressmeddelande från Skandias styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2003 23:17 CET

Efter ett beslut från bolagsstämman gav Skandias styrelse den 6 maj 2003
ett uppdrag till Advokaten Otto Rydbeck och Auktoriserade revisorn Göran
Tidström att granska vissa frågor med anknytning till Skandias
verksamhet. Uppdraget omfattade transaktioner mellan Skandia och Skandia
Liv, principerna för redovisning enligt embedded value-metoden samt
ersättningar och incitamentssystem.

Skandias styrelse har därefter givit ett tilläggsuppdrag till utredarna
att pröva om rättsliga och andra åtgärder bör vidtas och vidta dessa,
med anledning av faktureringar för renoveringar av bostadslägenheter.

Utredarnas rapport är nu överlämnad till Skandia. Rapporten kommer att
behandlas i Skandias styrelse, som också kommer att ta ställning till
eventuella slutsatser och åtgärder med anledning av rapporten.

Skandias styrelse har tidigare meddelat att rapportens resultat skall
göras offentligt. Detta kommer att ske vid ett särskilt pressymposium
med de båda utredarna, Måndagen den 1 december kl 13.00, på Skandia,
Sveavägen 44.

Rapporten på svenska och en sammanfattning på svenska och engelska
kommer att finnas tillgänglig på www.skandia.com och www.setterwalls.com
från den 1 december kl 11.00

De eventuella beslut och slutsatser som Skandias styrelse bestämmer med
anledning av rapporten kommer att offentliggöras efter
styrelsebehandling, den 2 december.

Varken utredare eller Skandias styrelse har möjlighet att kommentera
rapporten innan dessa tidpunkter.

För frågor:
Gunilla Svensson, Presschef, 08-788 42 97