Socialdepartementet

Pressmeddelande från Socialdepartementet:

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:05 CET

Pressinbjudan: Regeringens äldreberedning SENIOR 2005 presenterar slutbetänkandet Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning

Sverige står inför omfattande utmaningar när befolkningen blir allt äldre. Vid förra sekelskiftet blev mindre än tio procent äldre än 65 år. Om 30 år kommer närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år. De som är över 80 år och äldre – som har störst behov av vård och omsorg – väntas öka från 460 000 till 750 000 personer under samma period. På ytterligare ett par decenniers sikt blir ökningen av andelen och antalet äldre ännu större.

Med dessa frågor arbetar den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005 med representanter för samtliga riksdagspartier. Den har till uppgift att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Nu presenterar beredningen sitt slutbetänkande med 100 förslag till en äldrepolitik för framtiden. Betänkandet överlämnas till socialminister Lars Enqvist den 31 oktober 2003.

I samband med detta arrangeras en presskonferens i Rosenbad, där beredningens ordförande biskop Claes-Bertil Ytterberg och ledamöter från SENIOR 2005 berättar mer om sina bedömningar och förslag.

Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till presskonferensen där slutbetänkandet finns att hämta.

Tid: Fredag den 31 oktober kl. 10.00–11.00
Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 1

Medtag presslegitimation!

Lena Thornberg
Kanslisekreterare
08-405 40 08

Pär Alexandersson
Huvudsekreterare
08-405 30 42