Stockholms Stadsteater AB

PRESSMEDDELANDE FRÅN STOCKHOLMS STADSTEATER SKÄRHOLMEN: De röda skorna till Libanon & Al Madina!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 13:43 CEST

Föreställningen De röda skorna reser till Beirut som en inledning på
ett långsiktigt och unikt samarbete mellan Riksteatern, Stockholms
stadsteater Skärholmen och Al Madina teatern i Beirut där en grupp unga
skådespelare ska bygga upp en barnteaterensemble.

Den första veckan i november framförs en version av
Skärholmsföreställningen De röda skorna baserad på HC Andersens
saga med samma namn vid två tillfällen på Al Madina teatern i Beirut.
Dessutom besöker karaktärerna från De röda skorna barn i det palestinska
flyktinglägret Shatila i Libanon. Förutom publikmöten kommer det
konstnärliga teamet genomföra en fyra dagar lång workshop för den
unga ensemblen på Al Madina teatern med utgångspunkt i hur De röda
skorna arbetats fram i relation till barnpubliken. Materialet för
workshopen kommer att vara sagor/berättelser som de libanesiska
skådespelarna valt. Dessa kommer sedan att omsättas i scenisk
gestaltning tillsammans med dem. Syftet är att den nya ensemblen själva
ska turnera i flyktingläger i Libanon.

Samarbetet har initierats av Riksteatern. Josefin Lindberg, producent
och ansvarig för satsningen menar att den kommer att få positiva
effekter även i Sverige.

- Inom Riksteatern vill vi koppla det internationella arbetet till det
lokala och hur Sverige ser ut idag. Vi har stora grupper från
Mellanöstern, framför allt från Libanon och Palestina, inte minst i
Skärholmen där Stadsteatern verkar och i Botkyrka där Riksteatern har
sina lokaler, säger Josefin Lindberg. Därför kändes det naturligt att ta
kontakt med Stadsteatern Skärholmen. De röda skorna är en fin
föreställning med många bottnar. Den handlar om att växa upp,
finna sin identitet och få mod. Det är teman som är giltiga i alla
kulturer.

Både Josefin och Carolina Frände, konstnärlig ledare och
verksamhetschef för Stockholms stadsteater Skärholmen ser möjligheter
till ett långsiktigare projekt än bara själva gästspelet.

- Riksteatern som driver Mellanösternprojektet frågade oss i Skärholmen
om vi vill fungera som mentorteater för den unga ensemble på Al Madina
och dela med oss av vår kunskap kring teater för en ung publik, berättar
Carolina Frände som även regisserat De röda skorna. Jag hoppas att
projektet blir långsiktigt och att vi i framtiden t.ex. ska kunna
erbjuda gästspel på arabiska för en barnpublik i Skärholmen. Det är också
spännande att som Stockholms stadsteater inleda ett konkret samarbete
med Riskteatern. Det är viktigt ur en kulturpolitisk synvinkel att ta
vara på och skapa synergier mellan de olika uppdrag de stora
scenkonstinstitutionerna i Sverige har, sammanfattar Carolina.


Samarbetet med Stockholms stadsteater Skärholmen kring att bygga en
barnteaterensemble i Beirut är en fortsättning på Riksteaterns fokus på
arabisk dramatik. 2009 gjorde Nidal Al-Achkar, chef för Al Madina
teatern och Libanons starkaste teaterprofil ett uppmärksammat besök i
Sverige tillsammans med Marina Barham från Al-Harah-teatern på
Västbanken. De deltog i ett seminarium om teater i arabisktalande
länder. Nyligen arrangerade Riksteatern läsningar av Gaza-monologerna
på fyra orter i Sverige. Det är monologer skrivna av barn och unga i
Gaza som lästes i ett 30-tal länder. Inom Riksteatern har också ett
palestinskt nätverk nyligen tagit form, som förenar en rad kulturaktörer
i Sverige.

De röda skorna i regi av Carolina Frände, är framarbetad av Carolina
Frände, Mats Kjelbye och Åsa Lindholm i samarbete med ensemblen; Siri
Hamari, Emil Almén och Niklas Brommare.
Föreställningen, som hade urpremiär 20 mars 2010, har valts ut att
delta i Teaterbiennalen som äger rum i Gävle 11-15 maj 2011 och är
dessutom inbjuden till ASSITEJ Performing Arts Festival for Young
Audiences 20-29 maj 2011.

Presskontakter:

Malin Hjelm
Kommunikationsansvarig Stockholms stadsteater
Skärholmen malin.hjelm@stadsteatern.stockholm.se
08-506 20 263, 0739-730 263

Anneli Gunnar
Södra Teatern och Riksteaterns internationella verksamhet
anneli.gunnar@sodrateatern.com
08-531 99 272, 070-682 97 25