Strict

Pressmeddelande från STRICT

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 17:02 CET

Styrelsen i STRICT har i samråd med Mats Löfgren beslutat, att Löfgren tillsvidare lämnar VD uppdraget i STRICT och samtliga uppdrag inom gruppen, eftersom Löfgren informerats om att det inletts en förundersökning där Löfgren är delgiven misstanke om grovt svindleri, som inte har med STRICT att göra, begånget 2005. Löfgren anser sig vara oskyldig. Till ny VD har utsetts Ronnie Bergström.

Med hänsyn till den uppkomna situationen har styrelsen beslutat att återkalla den aviserade nyemissionen.

För information avseende utredningen mot Mats Löfgren, vänligen kontakta:
Advokat Per E Samuelson, telefon 0708-47 33 41.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelsens ordförande Claes Levin, telefon 0705-36 62 20.

STRICTs affärsidé är att skapa aktieägarevärde genom långsiktig investeringsverksamhet som kompletteras med en vinstgivande rådgivningsverksamhet. Med fokus på vinstgivande bolag inom så kallade generationsskiftesbolag tar STRICT en aktiv roll och bidrar till respektive företag expansion. STRICT har även rollen som managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i.
Rådgivning bedrivs inom områdena Corporate Finance, Investor Relations, Governance, Affärsjuridik och Ekonomi. Förutom de bolag som STRICT investerat i utgörs kunderna huvudsakligen av noterade företag. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Rådgivning inom områdena Investor Relations, Governance, Affärsjuridik och Ekonomi bedrivs i separata dotterbolag.
Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapitalmarknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.