Svenska Elektrikerförbundet, SEF

Pressmeddelande från Svenska Elektrikerförbundet

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:12 CET

Arbetsdomstolen har idag den 2 december 2009 avkunnat dom mellan det lettiska företaget Laval un Partneri och Svenska Elektrikerförbundet. Bakgrunden är att Elektrikerförbundet genomförde en arbetsblockat vid om- och tillbyggnad av en skola i Vaxholm.

Blockaden var en sympatiåtgärd med Svenska Byggnadsarbetareförbundet och syftet var att genom kollektivavtal tillförsäkra de lettiska byggnadsarbetarna löne- och anställningsvillkor som var likvärdiga med vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsdomstolen förklarade i ett preliminärt beslut att blockaden var tillåten och i enlighet med svensk lag. EG-domstolen har därefter i ett yttrande förklarat att delar av den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen strider mot reglerna inom EU.

Genom EG-domstolens dom blev den stridsåtgärd som var lovlig när den genomfördes flera år senare olovlig!

EG-domstolens yttrande är bindande och innebär att dagens dom i Arbetsdomstolen bara avser frågan om de fackliga organisationerna ska betala skadestånd till bolaget.

  • Dagens dom försvårar för svenska fackföreningar att kräva kollektivavtal och därmed ta strid för de anställdas löner och villkor när de är utstationerade till Sverige.
  • Domen öppnar därmed för lönekonkurrens mellan svenska och utländska företag i Sverige där låga löner och usla villkor blir en fördel.
  • Domen innehåller ett allmänt skadestånd till företaget vilket är orimligt eftersom stridsåtgärderna var tillåtna enligt Arbetsdomstolens preliminära beslut. Eftersom fackföreningarna riskerar stora skadestånd trots att Arbetsdomstolen preliminärt godkänt åtgärderna blir det i praktiken mycket svårt att hävda arbetstagarnas rättigheter.


- Domen visar att företagets ständiga klagande över att de fackliga stridsåtgärderna drivit företaget i konkurs är falskt eftersom företaget inte tilldöms något ekonomiskt skadestånd, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

Den svenska riksdagen ska snart fatta beslut om ändringar i den svenska arbetsrätten med anledning av EG-domstolens yttrande i fallet Laval un Partneri. Den borgerliga regeringens förslag till lagändringar innebär att möjligheterna till oseriös verksamhet för utländska företag i Sverige består och underlättas.

Svenska Elektrikerförbundet kräver att den svenska lagstiftningen utformas så att fackföreningsrörelsen kan förhindra att utländska arbetare utnyttjas och att seriösa svenska företag slipper möta konkurrens från utländska företag med dumpade löner och urusla anställningsvillkor.

För ytterligare information kontakta Elektrikernas förhandlingschef :

Ronny Wenngren, mobil: 070 - 514 92 82

Sven Lindberg, kommunikationsansvarig
Svenska Elektrikerförbundet


Box 1123, Upplandsgatan 14
111 81 Stockholm

Telefon: +46 8 412 82 20
Mobil: +46 70 630 97 02
Fax: +46 8 412 82 01
E-post: sven.lindberg@sef.se
Hemsida: www.sef.se