Vägverket

Pressmeddelande från Vägverket Region Mälardalen: Asfaltssäsongen startar i Södermanland

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:51 CEST

Vägverket Region Mälardalen har nyligen dragit igång årets beläggningsarbeten i Södermanlands län. Sammanlagt cirka elva mil kommer att få helt eller delvis ny asfalt till en kostnad av cirka 68 miljoner kronor.
På de flesta högtrafikerade vägarna sker asfalteringen med hjälp av specialmaskiner som värmer och formar till vägen samt lägger ett nytt asfaltlager ovanpå som slityta. Metoden har stora miljömässiga fördelar i och med att man kan använda mindre mängd material och att transporterna blir färre. Arbetsmetoden kräver dock långa avstängningar så att den varma asfalten kan svalna. Hur snabbt det går beror på luftens temperatur. Om trafiken släpps på för tidigt uppstår spårbildning som kan motsvara upp till fem-sex års normalt slitage på beläggningen.

På det mindre vägnätet sker arbetet ofta i flera steg under längre tid. Först rensas dikena och trummor byts. Sedan fräser man upp vägen så att den temporärt blir grusväg innan den får ny asfalt.

- Vi hoppas du har överseende med trafikstörningarna och att du tar det försiktigt förbi arbetsplatserna, säger Einar Schuch, vägdirektör på Vägverket Region Mälardalen. Genom samspel och hänsyn mellan trafikanter och de som arbetar på vägen kan vi få ett bra resultat och en säker arbetsplats.

Vägverket planerar beläggningsjobben med avsikt att störa framkomligheten så lite som möjligt, men uppmanar trafikanterna att planera resan och ta lite mer tid än vanligt. På Vägverkets webbplats www.vv.se under "Läget på vägarna" finns aktuell information om vägarbeten i hela landet och hur de påverkar framkomligheten.

Sträckor i Södermanlands län:
E4 Trafikplats Stavsjö
E4 Trafikplats Pålljungshage - trafikplats Tystberga (endast vänster körfält i södergående färdriktning)
E20 Trafikplats Folkesta - trafikplats Marielund (Eskilstuna)
Väg 53 Råby - Valhalla
Väg 55 Katrineholm - Valla
Väg 223 Björnlunda - Läggesta
Väg 566 Örebro länsgräns - Högsjö
Väg 859 Köpenhamn - Solbacka
Väg 860 Stjärnhov - Gryts kyrka
Väg 862 Solbacka - Gryts kyrka
Väg 867 Gnesta - Blacksta
Väg 899 Kjula - Ärla
Väg 920 Hällberga - Ribbingelund

Mer information:
Ulf Söderberg, projektledare Vägverket Region Mälardalen,
016-15 70 56 eller 070-223 46 19.

Lisbeth Löfberg
Informationschef
lisbeth.lofberg@vv.se
Direkt: 016 - 15 73 20
Mobil: 070 - 208 78 01
Fax: 016 - 15 70 05

Ulrika Ahlberg
Pressinformatör
ulrika.ahlberg@vv.se
Direkt: 016 - 15 72 38
Mobil: 070 - 211 12 93
Fax: 016 -15 70 05