Vägverket

Pressmeddelande från Vägverket Region Mälardalen: Asfaltssäsongen startar i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:50 CEST

Vägverket Region Mälardalen har nyligen dragit igång årets beläggningsarbeten i Uppsala län. Sammanlagt cirka sju mil kommer att få helt eller delvis ny asfalt till en kostnad av cirka 63 miljoner kronor.
På de flesta högtrafikerade vägarna sker asfalteringen med hjälp av specialmaskiner som värmer och formar till vägen samt lägger ett nytt asfaltlager ovanpå som slityta. Metoden har stora miljömässiga fördelar i och med att man kan använda mindre mängd material och att transporterna blir färre. Arbetsmetoden kräver dock långa avstängningar så att den varma asfalten kan svalna. Hur snabbt det går beror på luftens temperatur. Om trafiken släpps på för tidigt uppstår spårbildning som kan motsvara upp till fem-sex års normalt slitage på beläggningen.

På det mindre vägnätet sker arbetet ofta i flera steg under längre tid. Först rensas dikena och trummor byts. Sedan fräser man upp vägen så att den temporärt blir grusväg innan den får ny asfalt.

- Vi hoppas att de som berörs har överseende med trafikstörningarna och att alla tar det försiktigt förbi arbetsplatserna, säger Einar Schuch, vägdirektör på Vägverket Region Mälardalen. Genom samspel och hänsyn mellan trafikanter och de som arbetar på vägen kan vi få ett bra resultat och en säker arbetsplats.

Vägverket planerar beläggningsjobben med avsikt att störa framkomligheten så lite som möjligt, men uppmanar trafikanterna att planera resan och ta lite mer tid än vanligt. På Vägverkets webbplats www.vv.se under "Läget på vägarna" finns aktuell information om vägarbeten i hela landet och hur de påverkar framkomligheten.

Sträckor i Uppsala län:
E4, Älvkarlen-Gävleborgs länsgräns, fem ramper
Väg 56 Tärnsjö - Gävleborgs länsgräns
Väg 72 Heby kommungräns - Järlåsa
Väg 76 Skärplinge - Karlholmsbruk
Väg 504 Vindsberga - Kil
Väg 558 Lilla Härnevi - Brunsta
Väg 563 Skolsta - Härkeberga.
Väg 645 Björklinge kyrka - Brunnby
Väg 706 Sätuna - Viksta
Väg 709 Bergby - Örbyhus
Väg 712 Vendelsvarv - Husby

Mer information:
Gunnar Dryselius, projektledare Vägverket Region Mälardalen,
016-15 72 47 eller 070-641 73 00.

Lisbeth Löfberg
Informationschef
lisbeth.lofberg@vv.se
Direkt: 016 - 15 73 20
Mobil: 070 - 208 78 01
Fax: 016 - 15 70 05

Ulrika Ahlberg
Pressinformatör
ulrika.ahlberg@vv.se
Direkt: 016 - 15 72 38
Mobil: 070 - 211 12 93
Fax: 016 -15 70 05