Vägverket

Pressmeddelande från Vägverket Region Skåne: Ny beläggning på 550 kilometer av Skånes vägar i sommar

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:21 CEST

Trafik och klimat sliter på vägarna. Därför måste de med jämna mellanrum få ny asfaltbeläggning och ny slityta så att de fortsätter vara hållbara, komfortabla och säkra. I år kommer ca 430 kilometer skånska vägar att få ny beläggning och 120 kilometer får nytt slitlager.

De största beläggningsarbetena i Skåne som påverkar trafiken:

Totalrenoveringen av E6 mellan trafikplatserna Borgeby och Flädie. Beläggning i juni samt september-oktober.
E22 vid Lund mellan trafikplatserna Lund Södra och Gastelyckan. Beläggning i maj-juni.
E6 mellan Vellinge och Malmö. Beläggning i maj-juni.
E6 mellan trafikplatserna Sunnanå och Kronetorp. Beläggning i juni.

Störningar för trafikanterna
Beläggningsarbetena innebär störningar i trafiken. Information om beräknade tider för arbetena finns successivt på www.vv.se under rubriken "Läget på vägarna". Ändrade förutsättningar kan medföra att planerna måste justeras.

Karta med beläggningsarbetena
Bifogad karta visar vilka vägar i Skåne som får ny beläggning i sommar. De rödmarkerade är vägar som får ny asfalt, så kallad värmeasfalt.

De grönmarkerade är vägar som får nytt slitlager, så kallad tankbeläggning. Beläggningen innebär att det till en början ligger mycket grus på vägen. Det är risk för stenskott och tvåhjuliga fordon är extra utsatta på grund av rullgruset. Tankbeläggning är en kostnadseffektiv och slitstark åtgärd som smälter väl in i landskapet.

Sänk hastigheten förbi vägarbetet
Vägverket uppmanar trafikanterna att vara ute i god tid och att ta det lugnt förbi vägarbetsplatserna, framför allt med hänsyn till vägarbetarnas säkerhet.För ytterligare information kontakta:
Mats Hemminger, beläggningsingenjör Vägverket Region Skåne 044-19 50 54, 070-319 50 54