Vägverket

Pressmeddelande från Vägverket Region Sydöst: Beläggningssäsongen igång i Blekinge län

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 17:03 CEST

Vägverket Region Sydöst har dragit igång årets beläggningsarbeten. I Blekinge län kommer arbeten bland annat utföras på väg E 22 mellan Nättraby och Rosenholm, samt på väg E 22 mellan Hasslö och Bjärby.

Beläggningssäsongen kommer att pågå fram till slutet av september. Under årets säsong är målsättningen att arbetena ska bli klara så tidigt som möjligt. Kvaliteten på beläggningen blir bättre ju tidigare under beläggningssäsongen den görs. Därmed ökar beläggningens livslängd avsevärt.

För att underlätta för trafikanterna görs tydlig skyltning inför och under beläggningsarbetena. Vägverket planerar åtgärderna utifrån att störa trafikanternas framkomlighet så lite som möjligt.

Det är ytterst viktigt att trafikanterna respekterar skyltningen och tar det lugnt förbi vägarbetena, för att öka säkerheten både för dem som jobbar på vägen och för övriga trafikanter.

Aktuella sträckor
I Blekinge län kommer beläggningsarbeten att utföras på:

Väg E 22, mellan trafikplats Hasslö och Bjärby
Väg E 22, Nättraby-Rosenholm
Väg E 22, Bräkne-Hoby-Galtsjön
Väg E 22, ramp Ronneby hamn
Väg E 22, ramper Karlshamn Västra

Väg 116, Biskopsmåla-Kyrkhult
Väg 729, Kestorp-Stengöl
Väg 646, Belganet-Hallabro
Väg 585, Kyrkhult samhälle
Väg 629, Hoka-Långasjömåla

På Vägverkets webbsida, www.vv.se, finns närmare information om när och var åtgärderna sker. Klicka på "Läget på vägarna".


Mer information: Hans-Göran Bengtsson, projektledare Vägverket Region Sydöst, 0470-74 74 12, 070-316 89 95

Jesper Nietsche
Pressinformatör
jesper.nietsche@vv.se
Direkt: 036-19 23 73
Mobil: 070-619 23 73
Fax: 036-16 16 18

Claes Larsson
Informationschef
claes.larsson@vv.se
Direkt: 036-19 20 81
Mobil: 070-201 36 31
Fax: 036-16 16 18