Vägverket

Pressmeddelande från Vägverket Region Sydöst: Beläggningssäsongen igång i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 17:04 CEST

Vägverket Region Sydöst har dragit igång årets beläggningsarbeten. I Kalmar län kommer arbeten bland annat utföras på väg E 22 mellan Ljungbyholm och ramp Påryd, samt på väg 40 från Vimmerby till väg E 22.

Beläggningssäsongen kommer att pågå fram till slutet av september. Under årets säsong är målsättningen att arbetena ska bli klara så tidigt som möjligt. Kvaliteten på beläggningen blir bättre ju tidigare under beläggningssäsongen den görs. Därmed ökar beläggningens livslängd avsevärt. För att underlätta för trafikanterna görs tydlig skyltning inför och under beläggningsarbetena. Vägverket planerar åtgärderna utifrån att störa trafikanternas framkomlighet så lite som möjligt. Det är ytterst viktigt att trafikanterna respekterar skyltningen och tar det lugnt förbi vägarbetena, för att öka säkerheten både för dem som jobbar på vägen och för övriga trafikanter.

Aktuella sträckor
I Kalmar län kommer beläggningsarbeten att utföras på:

Väg E 22, Ljungbyholm-Ramp Påryd
Väg 25, sträckan väg 556-väg 557
Väg 40, Vimmerby-väg E 22
Väg 40, Pelarne-Vimmerby
Väg 34, Högsby¬-Berga
Väg 37, Bockara samhälle

Väg 575, Nybro-Kristvallabrunn
Väg 646, Fliseryd¬-väg E 22
Väg 888, Falerum-Edsbruk
Väg 574, Slättingebygd-väg 125
Väg 782, hela
Väg 842, Blackstad-Gamleby

Väg 136, Borgholm trafikljus
Väg 136, S Möckleby (samhälle)
Väg 749, Misterhult-Simpevarp
Väg 702, sträckan väg 701-Lönneberga

På Vägverkets webbsida, www.vv.se, finns närmare information om när och var åtgärderna sker. Klicka på "Läget på vägarna".

Mer information: Henrik Hamrin, projektledare Vägverket Region Sydöst, 0480-44 65 08, 070-764 88 38

Jesper Nietsche
Pressinformatör
jesper.nietsche@vv.se
Direkt: 036-19 23 73
Mobil: 070-619 23 73
Fax: 036-16 16 18

Claes Larsson
Informationschef
claes.larsson@vv.se
Direkt: 036-19 20 81
Mobil: 070-201 36 31
Fax: 036-16 16 18