Vägverket

Pressmeddelande från Vägverket Region Sydöst: Beläggningssäsongen igång i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 17:02 CEST

Vägverket Region Sydöst har dragit igång årets beläggningsarbeten. I Kronobergs län kommer arbeten bland annat utföras på väg 25 mellan trafikplatserna Helgevärma och Kvälleberg, samt på väg 23 mellan Räppe och trafikplats Helgevärma.

Beläggningssäsongen kommer att pågå fram till slutet av september. Under årets säsong är målsättningen att arbetena ska bli klara så tidigt som möjligt. Kvaliteten på beläggningen blir bättre ju tidigare under beläggningssäsongen den görs. Därmed ökar beläggningens livslängd avsevärt.

För att underlätta för trafikanterna görs tydlig skyltning inför och under beläggningsarbetena. Vägverket planerar åtgärderna utifrån att störa trafikanternas framkomlighet så lite som möjligt.

Det är ytterst viktigt att trafikanterna respekterar skyltningen och tar det lugnt förbi vägarbetena, för att öka säkerheten både för dem som jobbar på vägen och för övriga trafikanter.

Aktuella sträckor
I Kronobergs län kommer beläggningsarbeten att utföras på:

Väg 25, mellan trafikplatserna Helgevärma och Kvälleberg
Väg 23, Räppe-trafikplats Helgevärma
Väg 27, på svängningsfält
Väg 120, Urshult-Ryd
Väg 930, Lenhovda-Älghult

Väg 120, Hensmåla-Holmahult
Väg 555, Bolmstad-Skogen
Väg 838, Lessebo-Kosta
Väg 648, Ryd-gränsen mot Blekinge län
Väg 823, Åkerby-Slätthult
Väg 520, Strömsnäsbruk-Norra Strömsnäsbruk

På Vägverkets webbsida, www.vv.se, finns närmare information om när och var åtgärderna sker. Klicka på "Läget på vägarna".

Mer information: Hans-Göran Bengtsson, projektledare Vägverket Region Sydöst, 0470-74 74 12, 070-316 89 95

Jesper Nietsche
Pressinformatör
jesper.nietsche@vv.se
Direkt: 036-19 23 73
Mobil: 070-619 23 73
Fax: 036-16 16 18

Claes Larsson
Informationschef
claes.larsson@vv.se
Direkt: 036-19 20 81
Mobil: 070-201 36 31
Fax: 036-16 16 18