Vägverket

Pressmeddelande från Vägverket Region Sydöst: Tillfällig omledning av trafiken på väg 23/37 Sandsbro-Drättinge

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:51 CEST

Mellan den 25 och 29 april leder vi om trafiken på väg 23/37 Sandsbro-Drättinge. Omledningen görs för att säkerställa vägarbetarnas säkerhet, minska störningarna för trafikanterna och för att få en så bra kvalitet som möjligt på arbetet.

Vi bygger just nu om väg 23/37 mellan Sandsbro och Drättinge till en mötesfri landsväg med mitträcke och återkommande omkörningsfält. Åtgärderna görs för att öka trafiksäkerheten på vägen. Mellan den 25 och 29 april leds trafiken på sträckan Sandsbro-Eke om till väg 897 från Sandsbro genom Rottne och Eke. Vissa tillfälliga hastighetsdämpande åtgärder kommer att genomföras. Vi samarbetar även med polisen för att omledningen ska fungera så bra som möjligt. Omledningen kommer att leda till längre restider, och de som bor längs omledningsvägen kommer att märka av en högre trafikbelastning.

Omledningen av trafiken gäller inte dem som bor längs väg 23/37 på delen Sandsbro-Eke. Den gäller inte heller länstrafiken, skolskjutsar, räddningstjänst, ambulans, polis, post eller sophämtning.

I samband med ombyggnaden av väg 23/37 Sandsbro-Drättinge kommer omledning av trafiken även göras veckorna 27-29, samt under tre veckor i oktober.

För mer information, gå in på Vägverkets webbsida:
www.vv.se/vagprojekt


Kontaktperson:
Mikael Hårrskog,Vägverket, 036-19 20 91, 070-670 60 63
E-post: mikael.harrskog@vv.se

Jesper Nietsche
Pressinformatör
jesper.nietsche@vv.se
Direkt: 036-19 23 73
Mobil: 070-619 23 73
Fax: 036-16 16 18

Claes Larsson
Informationschef
claes.larsson@vv.se
Direkt: 036-19 20 81
Mobil: 070-201 36 31
Fax: 036-16 16 18