Vänsterpartiet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Göteborgs Stad: Mats Pilhem (v) kommenterar att Göran Johansson vill göra juridisk granskning av ordförandebeslut:"Vi välkomnar en laglighetsprövning i länsrätten"

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:33 CEST

Göran Johansson meddelar att han vill låta jurister granska lagligheten i två ordförandebeslut som han fattat den senaste tiden. Vänsterpartiets vice gruppledare i Göteborg, Mats Pilhem, välkomnar beskedet.

- Det är positivt att Göran Johansson är öppen för en laglighetsprövning. För att det inte ska råda några tvivel om legitimiteten i granskningen är det enda rimliga att det görs i form av att ett kommunalbesvär prövas i länsrätten, säger Mats Pilhem (v).

Enligt kommunallagen prövas beslut fattade med kommunallagen genom kommunalbesvär. Kommunalbesvär handlar om huruvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter.

Vänsterpartiet har tidigare kritiserat kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson för att åsidosätta de demokratiska spelreglerna då han för kommunens räkning skrev på en avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Vägverket. Avsiktsförklaringen handlade om att förverkliga investeringen av Marieholmstunneln och innehöll även planer på vägavgifter för att finansiera den nya tunneln.

- Detta är en fråga för kommunfullmäktige, men fullmäktige har aldrig tagit ställning till att avgiftsfinansiera en älvtunnel. Så här får det helt enkelt inte gå till. Vi anser att Göran Johansson överträdde sina befogenheter när han skrev på avsiktsförklaringen, säger Mats Pilhem (v).

För mer information kontakta:

Mats Pilhem (v), vice gruppledare i Göteborg samt ledamot i Trafiknämnen


Telefon: 031-337 23 01
E-post: mats.pilhem@vansterpartiet.se