Volvokoncernen

Pressmeddelande från Volvos valberedning

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:56 CET

Inför AB Volvos årsstämma den 4 april i år har Volvos valberedning beslutat
föreslå Volvos årsstämma omval av Peter Bijur, Per-Olof Eriksson, Tom Hedelius,
Leif Johansson, Philippe Klein, Louis Schweitzer, Ying Yeh och styrelsens
ordförande, Finn Johnsson. Valberedningen har också beslutat föreslå Volvos
årsstämma nyval av Lars Westerberg.

En majoritet av valberedningen står bakom förslaget och sonderingar bland
bolagets ägare visar också att ägare representerande mer än 50 procent av
rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.

Lars Westerberg, 58, är vd för Autoliv och har tidigare bl a varit vd för Sapa
och Esab. Han har ett antal styrelseuppdrag, bland vilka märks SSAB och
Husqvarna. Han kommer att lämna posten som vd för Autoliv i april och är
föreslagen som ny ordförande för Autoliv.

Lars Förberg, representerande Violet Partners i valberedningen, avstod från att
rösta i samband med valberedningens beslut av följande skäl. Utöver att stödja
nyval av Lars Westerberg har Förberg i valberedningen föreslagit kandidater som
enligt honom skulle ge Volvos styrelse en ytterligare föryngring och
kompletterande kompetenser. Samtidigt bedömer Förberg sannolikheten för att vid
stämman vinna en majoritet för alternativa kandidater som begränsad, varför han
avstår från att reservera sig mot valberedningens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande, Curt
Källströmer, tel 08-701 10 14 alt 070-545 1014