Landstinget i Värmland

Pressmeddelande gällande direktiv bättre lokalutnyttjande

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 13:57 CEST

Landstingets majoritet har för avsikt att lägga direktiv gällande tomma lokaler i Säffle, Kristinehamn och Hagfors i samband med AU den 3 maj.

Landstinget i Värmland har under de senaste åren arbetat för ett bättre och mer kostandseffektivt lokal-utnyttjande. I stora delar har detta arbete varit framgångsrikt. Det finns dock fortfarande tre ställen där det finns tomma lokaler som, rätt använda, skulle kunna innebära en tillgång i stället för som idag en ekonomisk belastning. Detta förhållande gäller lokaler vid Säffle och Kristinehamns sjukhus ( bl.a. operationslokaler) samt i Hagfors.

Under de senaste månaderna har nischutredningen arbetat för att ta fram förslag till möjliga verksam-heter som skulle kunna utlokaliseras från Centralsjukhuset. Resultatet av denna utredning är magert och det slutliga tjänstemannaförslaget kommer rimligtvis inte att fylla de tomma lokalerna.
Betydande lokalytor kommer därför att kvarstå disponibla om inte ytterligare åtgärder vidtas.

Mot denna bakgrund borde den omvända processen prövas, det vill säga att erbjuda externa intressen-ter hyra lediga lokaler. Detta för att använda dessa lokaler på ett meningsfullt sätt.
Verksamhetens art i de tomma lokalerna är naturligtvis av stort intresse.

Med hänvisning till ovan kommer vi den 3 maj att föreslå landstingsstyrelsen
ge uppdrag till landstingsdirektören att utreda förutsättningarna för att erbjuda externa intressenter hyra nämnda lokaler med kravet att också presentera en bra verksamhetsidé

Förslaget till beslut skall presenteras före LS den 30 maj 2006

Kontaktpersoner:
Catarina Segersten Larsson (m) 070- 349 41 32 Erik Jansson (siv) 0730-21 90 96 Eskil Johansson ( c 070- 629 4111

Carin Melin (fp) 070 583 87 06 Roland Leben (kd) 070 229 33 38