Quarnevalen

Pressmeddelande gällande Quarnevalen 2017

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 13:19 CET

Gällande skrivelsen från Daniel Helldén och Trafikkontorets tjänsteutlåtande Dnr T2017-00414 angående Quarnevalen 2017.

Den ideella studentföreningen Quarnevalen vill härmed förklara sin bild och korrigera faktafel som återfinns i ovan nämnda tjänsteutlåtande från Trafikkontoret.

Quarnevalen arrangeras på ideell basis av föreningen Quarnevalen vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arrangemanget har fullt stöd av såväl Kungliga Tekniska Högskolans rektor, som THS (Tekniska Högskolan Studentkår) och är ett av norra Europas största publika arrangemang. Enligt polisens beräkningar ses tåget av närmare en halv miljon människor. Quarnevalens deltagare är studenter från alla Stockholms universitet och högskolor som tillsammans i upp mot 100 grupper förverkligar varsin ekipageidé.

Grunden till föreningen Quarnevalen lades redan år 1910. Dock är företeelsen med studentkarnevaler i Stockholm betydligt äldre än så. Startskottet för Quarnevalståget sker traditionsenligt kl. 14:08 den andra lördagen i maj, vilket är den 13 maj i år. Detta har föregåtts av en byggvecka där deltagarna har kämpat för att få sina bidrag klara i tid. Evenemangsytan, där ekipagen skapas, är belägen på Valhallavägens mittallé. Platsen sjuder av aktivitet från första dagen och är öppen för allmänheten att besöka.

Quarnevalen påbörjade tillståndsansökningsprocessen redan i början av augusti 2016 och tillståndet för evenemangsytan skickades in till polismyndigheten den 6 september 2016. Efter det har möten med berörda parter hållits för att kunna tillgodose allas behov i samband med evenemanget. Quarnevalen har haft ett möte med evenemangsenheten på trafikkontoret där vi har diskuterat evenemangsytan. Diskussionsfrågan som dykt upp under våra möten är de parkeringsplatser som tillfälligt inte går att använda. Övriga punkter är lösta.

Kontakt med trafikborgarrådssekreterare har gjorts för att kunna lösa de problem som uppmärksammats. Detta medförde att Trafikborgarråd Daniel Helldén gjorde en skrivelse och begärde en tjänsteutlåtelse från trafikkontoret. Det är denna tjänsteutlåtelse som nu skrivits och gällande denna har vi flertalet synpunkter.

Trafikkontorets tolkning om att Quarnevalens evenemangsplats skulle vara en byggarbetsplats anser vi vara felaktig då denna plats är öppen för allmänheten. Evenemangsplatsen besöks även av barn- och ungdomsklasser för att inspirera dessa elever till att studera på en högskola eller universitet. Evenemanget är således i allmänt intresse.

Effekten av att bedöma denna plats som en byggarbetsplats skulle vara förödande för vår verksamhet då vi inte har de ekonomiska förutsättningarna för att betala en avgift på 1 800 000 kronor.

I övrigt framgår det flertalet felaktigheter i tjänsteutlåtandet från trafikkontoret. Dessa punkter kan läsas nedan.

  • Trafikkontoret säger att polismyndigheten inte tagit emot någon ansökan från Quarnevalen. Quarnevalen har skickat in en ansökan som diariefördes den 8 september 2016.[1]
  • Trafikkontoret påstår även att de i samband med Quarnevalen 2014 meddelade att vi inte skulle få ha en etableringsyta på Valhallavägens mittallé. Denna information har inte givits Quarnevalen. Den information som har givits är att vissa förbättringar kan ske och dessa synpunkter har det arbetats med sedan tillståndsansökan skickades in i september 2016.
  • Trafikkontoret skriver även att framkomligheten för fotgängare och cyklister är kraftigt begränsad. I samband med Quarnevalen ordnas en tillfällig gång- och cykelbana som går längs med byggplatsen. Denna tillfälliga väg uppfyller alla krav.
  • Trafikkontoret har även påpekat att platsen är olämplig med hänsyn till Sophiahemmets besökare. Quarnevalen har haft ett möte med Sophiahemmet där lösningar har tagits fram. Sophiahemmet har varit väldigt tillmötesgående och säger att det under 2014 fungerade bra med besökande av patienter till Sophiahemmet.
  • Trafikkontoret säger att de förlorar cirka 480 000kr i parkeringsintäkter men räknar inte med det mervärde som Quarnevalen tillför Stockholm. Det mervärde som ges är bland annat gemenskap mellan Stockholms högskolor, inspiration för barn och ungdomar, attraktivt turistevenemang samt en folkfest för hela familjen. Detta är något som inte går att mäta i pengar.

Quarnevalen hoppas att de noterade punkterna uppmärksammas och att en lösning tas fram så att Quarnevalen 2017 kan genomföras.

Frågor hänvisas till Ordförande för Quarnevalen.

Matilda Eriksson
070-639 84 82
general@quarnevalen.se.

[1]Dnr: A390.582/2016.

Vart tredje år är det karneval i Stockholm. I vår är det dags igen och den 13:e maj kommer Stockholms gator återigen kantas av hundratusentals förväntansfulla åskådare som förtjust ser på när 1500 studenter rullar genom staden med sina egenhändigt färdigställda vagnar. Dessa fantasifulla och innovativa farkoster är till stor glädje för såväl allmänhet som deltagarna.

Quarnevalen är en av Sveriges största studenthändelser och är ett ypperligt tillfälle att marknadsföra sig gentemot studenter på ett nytt och kreativt sätt. Möjligheterna till samarbeten är i det närmaste oändliga. Quarnevalen är som synes mycket komplex och dessutom mycket flexibel. Vi är alltid öppna för nya samarbetsformer och alltid intresserade av förslag från företag. Vi kan erbjuda allt ifrån en annons till större samarbeten såsom värdskap i samband med events etc.