Katrineholms kommun

Pressmeddelande: Gemensamt gymnasieintag på gång i samverkande kommuner

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 09:00 CEST

Den 25 september 2012 undertecknade kommunstyrelsens ordförande från Norrköping, Finspång, Katrineholm, Vingåker, Nyköping och Oxelösund en avsiktsförklaring för att utveckla samarbetet med att möta medborgarnas behov och önskemål. Nu börjar de konkreta förslagen om samverkan komma.

För att öka elevernas valmöjligheter och bredda utbudet på utbildningar håller de sex samverkande kommunerna nu på att ta fram samverkansavtal för ungdomsgymnasiet mellan samarbetskommunerna. Något som inte bara ska gälla de utbildningar som saknas på den egna orten, utan för samtliga gymnasieprogram. Avtalen ska gälla från och med den 1 januari 2014. Ett liknande avtal finns sedan tidigare mellan Norrköping och Finspång.

- Utbildning och pendling är betydelsefulla framgångssfaktorer för framtiden. Båda är viktiga ingredienser för att på sikt få en bra tillväxt i regionen. Alla satsningar som ökar valmöjligheterna till boende och skola för ungdomarna är bra satsningar, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm. 

Samtidigt arbetar samverkansgruppen för att få till en gemensam kollektivtrafiktaxa. Något som inte bara gynnar arbetspendlingen utan också ska kunna gynna studenterna i de sex kommunerna. Just nu pågår ett arbete för att påverka kollektivtrafikmyndigheterna i Östergötland och Södermanland i den här riktningen och ett första steg är att kommunstyrelseordförandena bjuder in dem till en gemensam diskussion med kommunerna efter sommaren.

- Det är konkreta steg vi tar nu. Det handlar först och främst om ett ökat samarbete när det gäller gymnasieutbildningarna, men samtidigt om att hitta lösningar som är ekonomiskt gynnsamma för alla parter, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Fakta om samarbetet:
Den 25 september 2012 undertecknade kommunstyrelsens ordförande från Norrköping, Finspång, Katrineholm, Vingåker, Nyköping och Oxelösund en avsiktsförklaring för att utveckla samarbetet med att möta medborgarnas behov och önskemål. Samarbetet mellan kommunerna syftar till att bättre möta medborgarnas önskemål och behov, men syftar också till att kommunerna tillsammans ska kunna bidra till en växande storstadsregion.

 Områden för samverkan är:

• Kollektivtrafik och pendling

• Översiktsplanering

• Bredband

• Utbildning och arbetsmarknad

• Gymnasiesamverkan

• Upphandling och andra administrativa tjänster

För mer information kontakta:
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande Katrineholm, telefon 070-665 28 22

Bild: Catharina Fredriksson (S) kommunstyrelsens ordförande Oxelösund, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande Katrineholm och Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande Nyköping.

FOTO: Geza Simon

 

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 600 invånare.

www.katrineholm.se