Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Pressmeddelande: Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre!

Press Release   •   Jan 03, 2018 15:28 CET

Elever sittstrejkar i sin skola för uppehållstillstånd

Pressmeddelande 3.1.2018

Från nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! vill vi framföra vårt tack till Miljöpartiet som kämpat hårt för att få Socialdemokraterna att gå med på en överenskommelse med syftet att flera tusen ensamkommande ungdomar över 18 år ska få stanna i Sverige.

Vi välkomnar denna möjlighet, men anser att syftet bättre uppfylls om ”övriga skyddsbehövande” och asylskälen ”särskilt ömmande omständigheter” återinförs i den tillfälliga lagen från 2016.

Den nya gymnasielagen har ännu bara presenterats i en preliminär form. Det slutliga förslaget planeras läggas fram till riksdagen i mars månad. För att lagen verkligen ska ge många ensamkommande en ny chans behöver följande förutsättningar gälla:

- Väntetiden 15 månader räknas från den dag då den asylsökande anlände till Sverige tills dess att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft, dvs. tills Migrationsöverdomstolen fattat beslut.

- Lagen gäller oavsett om den ensamkommande var under eller över 18 år vid beskedet om avslag.

- Den tillfälliga lagen ska i detta hänseende inte gälla retroaktivt. De som kom innan den trädde i kraft, dvs. före 20 juli 2016, ska omfattas av den nya gymnasielagen.

- Utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla. Inga utvisningar sker innan lagen har prövats i verkligheten.

- De unga ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola om de så önskar.

Dessutom bör den tillfälliga lagen omprövas till sommaren 2018, såsom planerats.

Läs mer om lagförslaget!

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 20 000 medlemmar. Nätverket stod bakom Flyktingarnas dag 25 november 2017 och har startat insamlingsföreningen Stöttepelaren – stöd för ensamkommande barn och ungdomar.

Kontaktperson Ingrid Eckerman ingrid.eckerman  @  gmail.com, 070 55 73 193 

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 15 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga En insamlingsförening

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193