Bengtsfors kommun

Pressmeddelande – hög andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 12:12 CEST

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för tredje gången publicerat
resultat- och resursindikationer för gymnasieskolan på kommunnivå.
Rapporten ”Öppna jämförelser – gymnasieskola 2010” visar att kommunens
gymnasielever överlag har mycket goda resultat efter genomgånget
gymnasium.

Trots att den genomsnittliga betygspoängen från grundskolan var jämförelsevis låg,
har kommunens gymnasielever överlag mycket goda resultat efter genomgånget
gymnasium:

Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år är 86,5%, vilket gör att
Bengtsfors rankas som sjunde bästa kommun i landet. Resultatet är en klar
förbättring sedan 2008. Bäst lyckas eleverna på yrkesförberedande program,
med 90,4% som är klara efter tre år.

Av de elever som klarat gymnasiet inom tre år efter att de började har hela 82,7%
grundläggande behörighet för universitet och högskola, vilket är det 3:e bästa
värdet i landet. Totalt hamnar kommunens gymnasieelever på plats 17 i landet
beträffande grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Även när det gäller andelen elever som läser på högskola/universitet inom tre år efter
gymnasieexamen ligger Bengtsfors bra till; 47,3% vilket ger plats 18 bland landets
kommuner.

När det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller
studerar två år efter gymnasieexamen ligger Bengtsfors på 90:e plats, med 74,1%.
Motsvarande siffra för hela landet är 71,2%.

Totalt sett väljer elever från Bengtsfors i högre grad yrkesförberedande program än
riket som helhet. Drygt hälften (54,6%) väljer yrkesprogrammen, medan 37% väljer
studieförberedande program.

Den höga andelen elever som klarar gymnasiestudierna inom de stipulerade
tre åren är naturligtvis bra för kommunens ekonomi, liksom det är bra för
dessa elever att snabbt kunna gå vidare till högre studier eller komma in på
arbetsmarknaden. Eftersom antalet gymnasielever minskar kraftigt under
de kommande åren kommer fler elever att komma in på sitt förstahandsval,
vilket bör leda till ännu bättre genomströmning, säger Carl-Göran Strutz,
utbildningschef i kommunen.

Mer information om rapporten, samt hela undersökningen finns att hämta på http://
skl.se/web/Oppnajamforelser_Gymnasieskola.aspx .

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Carl-Göran Strutz telefon
0531-526205.