Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: 2,5 miljoner kr till Arbetsvetenskap

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:08 CEST

Gunnar Rosén, professor industriell ekonomi, vid Högskolan Dalarna, Akademin industri och samhälle, har fått 2,5 miljoner kronor till forskning om variationer och orsaker till exponering för luftföroreningar. Det är AFA Försäkring som beviljat nära 16 miljoner kr till sex nya forskningsprojekt om kemiska ämnen i arbetslivet vid Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Högskolan Dalarna och Universitetssjukhuset Örebro. Medsökande vid Högskolan Dalarna är Ing-Marie Andersson, professor industriell ekonomi, och Ann Hedlund, forskarassisten industriell ekonomi och arbetsvetenskap.

-Det här är ett välkommet tillskott till det yrkeshygieniska området och som stärker oss på arbetsmiljöområdet, säger professor Gunnar Rosén. Det här ger oss nu möjlighet att anställa ännu en doktorand i två år, säger han.

-Forsknings- och utvecklingsprogrammet Kemiska ämnen i arbetslivets övergripande syfte är att minska exponeringen för kemiska ämnen i arbetslivet, säger Hans Augustson, chef för FoU-beredningen på AFA Försäkring. Målet är att öka kunskapen om hur dessa ämnen används och den exponering som förekommer i olika arbetsmiljöer.

För närmare information kontakta professor Gunnar Rosén på telefon 070-342 14 78.

Annette Skogsjö
Pressansvarig och redaktör
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 81 60
Mobile 070-510 81 60
e-post: ask@du.se
www.du.se