Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: Akademisk högtid 2010

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:58 CET

Högskolan Dalarna förbereder sig i dagarna för sitt största akademiska firande någonsin. Högskolan Dalarnas nya rektor Marita Hilliges, åtta nya professorer och fem gästprofessorer ska installeras fredagen den 26 november. Därtill firas sex docenter och 22 doktorer som alla har tillkommit sedan senaste högtiden 2008.

Högtidsceremonin
Tid: Fredagen den 26 november, kl 17.00-18.30
Plats: Mediehuset, regementsområdet, Falun

Media är välkommen att delta vid högtidsceremonin.

Bland inbjudna gäster märks universitetskansler Lars Haikola som ska hålla högtidstalet, representanter för landets högskolor och universitet samt samarbetspartner inom näringsliv och offentlig sektor i regionen. Den irländske ambassadören i Stockholm, Donal Hamill, är en av de internationella gästerna.

På programmet, som inleds med procession, musik och bild- och ljusspel, står bland annat högtidstal, överlämnande av diplom och studenternas tal. Efter ceremonin följer middag på Dalasalen kl 19.00.

Två nya professorer och två gästprofessorer har utnämnts i höst
Bland de mest färska utnämningarna finns:

Kerstin Öhrn, ny som professor i vårdvetenskap med inriktning munhälsa. Sedan den 1 november. Prorektor. Har en omfattande internationell erfarenhet. Forskning som lyfter fram munhälsa som viktig för välbefinnande och god livskvalitet.

Rune Wigblad, ny som professor i företagsekonomi inriktning industriell ekonomi. Sedan den 1 september. Har utvecklat en omstruktureringsmodell som har förändrat några nedläggningsförlopp i riktning mot ökat socialt ansvar vid företagen.

Tina Wik, ny som gästprofessor i byggteknik. Sedan den 1 september. Bakgrund som arkitekt, ska utveckla forskning om passiva massivträhus och vill förena estetik med kommande miljökrav på läger CO2-utsläpp.

Bo Sundgren, ny som gästprofessor i informatik. Sedan den 1 augusti. Har haft ledande befattningar inom Statistiska centralbyrån, intresserar sig för teori och praktik och forskar kring e-tjänster, eSamhället och eGovernment.

Landshövding Maria Norrfalk har inbjudit professorer och gästprofessorer till lunch på residenset på fredag.

Installationsföreläsningar
Under förmiddagen och eftermiddagen håller professorerna installationsföreläsningar i Falun. De presenteras närmare i separat pressmeddelande i morgon, tisdag.

Kontaktuppgifter
Marita Hilliges, rektor - tel 023-77 80 43, 070-577 71 31, e-post mhi@du.se
Kerstin Öhrn, professor – tel 023-77 81 66, e-post koh@du.se  
Rune Wigblad, professor – tel 023-77 85 57, e-post rwi@du.se
Tina Wik, gästprofessor – tel 070-750 40 19, e-post tiw@du.setina@tinawikarkitekter.se

Bo Sundgren, gästprofessor – tel  076-047 43 42 (alt 070-835 43 00), e-post: bsu@du.se
bo.sundgren@gmail.com

Pressbilder
Högupplösta bilder för de nämnda fem personerna finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost

Läs mer: http://www.du.se/Om-Hogskolan/Aktuellt/Tidigare-hogtider/

Annette Skogsjö
Pressansvarig och redaktör
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 81 60
Mobile 070-510 81 60
e-post: ask@du.se
www.du.se