Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: Dala Sports Academy publicerar film om nydanande koncept - näringsliv, idrott, forskning

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 09:04 CEST

Dala Sports Academy visar filmen för europeiska nätverk och slår den internationella idrottsvärlden med häpnad!

Dala Sports Academys verksamhet bygger på ett unikt koncept som består av tre huvudområden Näringsliv – Idrott – Forskning. Filmen som beskriver Dala Sports Academy på ett mycket signifikativt sätt publiceras nu på YouTube. Filmen har gjort internationell succé i flera sammanhang, senast vid konferensen i Dubrovnik där Riksidrottsförbund från hela Europa hade samlats och deltagarna blev eld och lågor över konceptet.

Från alla världens hörn kontaktar digniteter Dala Sports Academy efter att ha tagit del av filmen. Delegationer från Japan, Ungern, EU m fl står i kö för att besöka den världsunika idrottsmiljön i lokalerna på Lugnetområdet i Falun, Dalarna och se hur vi arbetar.

Dala Sports Academy, en komplett, livskraftig miljö för näringsliv – idrott – forskning
Dala Sports Academy har fått en ledande position inom svensk idrottsutveckling. Hos oss finns spetskompetens inom idrottsforskning kombinerat med en väletablerad idrottsmiljö och ett stort engagemang från näringslivet. Dessa unika förutsättningar har gjort att Dala Sports Academy blivit en central kompetensresurs för den svenska idrottsrörelsen och våra möjligheter utnyttjas av många idrottsaktörer.

Här genereras banbrytande rön som påverkar idrott forskning och hälsobranschen
Under det senaste året har över 150 företag varit i kontakt med utvecklingsmiljön och över 55 framgångsrika samverkansprojekt har initierats. I miljön finns både elitaktiva, tränare, forskare, utbildare och kreatörer vilket gör miljön suverän för träning, forskning, utbildning, entreprenörskap och internationella aktiviteter. Därtill har miljön tillgång till fantastiska anläggningar där bland annat det helt nybyggda forskningslaboratoriet på hela 800m2. Dala Sports Academys verksamhet ger ett betydande avtryck i samhället. Vetenskapliga rön som har genererats här har på ett banbrytande sätt påverkat idrottsrörelsen, forskningssamhället och idrotts- och hälsobranschen.

Filmen om Dala Sports Academy har gjort succe i Europa
Filmen om Dala Sports Academys verksamhet har nyligen presenterats vid ENGSO (De europeiska riksidrottsförbundens samarbetsorganisation) årliga forum 8-10 oktober i Dubrovnik, Kroatien. Bengt Nybelius, Högskolan Dalarna, framträdde där såväl i egenskap av ordförande i EAS-Network, det europeiska nätverket för elitidrott och studier, och som företrädare för Dala Sport Academy. Det är helt klart att utvecklingen av kombinationen av elitidrott och studier är ett hett ämne i Europas idrottspolitik, ett resultat bland annat av att EAS-nätverket drivit frågan under de senaste åren. Vid Forumet visades också filmen om DSA, och den gjorde stor succé. Greppet med en koppling av elitidrott och studier med verksamhet tillsammans med näringslivet blev mycket uppmärksammat och inte minst att utbildningen och idrotten kopplats ihop med entreprenörutbildning. Filmen blev mycket efterfrågad, bl a från officiellt EU-håll. Och som flera av deltagarna sade: Det deltagarna kommer att komma ihåg från årets ENGSO-Forum är filmen om Dala Sport Academy.

-Vi har fått ett kollosalt gensvar, man lyfter upp denna utbildningsmiljö som en förebild. EU-kommisionären som jobbar inom detta område lyfter upp detta som ett gott exempel i sina framträdanden, säger Helena Bellardini, verksamhetsledare för LIVI och projektledare för Dala Sports Academy.

För att se filmen, klicka på länkarna:
http://dalasportsacademy.se/Mediabank/film.aspx
http://www.youtube.com/user/DalaSportsAcademy

Kontakt: Helena Bellardini, telefon: 023-77 80 73 eller 070-610 80 73. E-post: hbe@du.se

Annette Skogsjö
Pressansvarig och redaktör
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 81 60
Mobile 070-510 81 60
e-post: ask@du.se
www.du.se