Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: Jörgen Elbe, ny docent i företagsekonomi

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:30 CEST

Jörgen Elbe har antagits som docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han är universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna, Akademin industri och samhälle och verksam inom ”Regionala förändringsprocesser”, ett av Högskolans sex prioriterade forskningsområden. Inom detta område pågår forskning om mobilitet, turism, strukturomvandling och attraktiva arbetsplatser med fokus på regioner utanför urbana tillväxtcentra.

-Jag är en produkt av den här högskolan, säger Jörgen Elbe och syftar på att han genomförde sin grundutbildning vid Högskolan Dalarna, den tvååriga turismlinjen plus ett år småföretagsekonomi. Efter filosofie kandidatexamen flyttade Jörgen Elbe till Stockholm och bodde där i tre år. Han arbetade då med turistorganisationer och lokalisering av näringsliv.

När Jörgen Elbe sedan återvände till Dalarna deltog han i utvecklingen av det treåriga turismprogrammet. Ännu en utbildning utvecklades, ETM, European Tourism Management.

Jörgen Elbe inledde sin forskarutbildning vid Uppsala universitet 1996.
-Jag sysslade med marknadsföring och affärsutveckling. Hur kan man utveckla platser som besöksmål, destinationer?
Med avhandlingen ”Utveckling av turistdestination genom samarbete” disputerade Jörgen Elbe 2002 vid Uppsala universitet.

Bild
http://www.du.se/hogupplostAnnette Skogsjö
Pressansvarig och redaktör
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 81 60
Mobile 070-510 81 60
e-post: ask@du.se
www.du.se